Nieuws Archive - Pagina 59 van 175 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

juni 18, 2021

Positievere examenuitslag na het eerste tijdvak

Vooral voor het vsbo is dit jaar de uitslag positiever uitgevallen dan de afgelopen jaren. WILLEMSTAD – Vrijdag 11 juni j.l. hebben de scholen voor VSBO, […]
juni 15, 2021

Curaçao heeft een nieuwe regering: Kabinet Pisas

juni 14, 2021

Vijf nieuwe Statenleden leggen eed af bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Op maandag 14 juni zijn mevrouw Djaoen-Genaro, de heer Gerard, de heer Seferina, de heer Thode en de heer Yung beëdigd als Statenlid. Allen hebben […]
juni 14, 2021

TOESPRAAK GOUVERNEUR BIJ HET AANTREDEN VAN HET KABINET PISAS

MAANDAG 14 JUNI 2021 Excellenties, Vanaf nu bent u allen minister van alle Curaçaoënaars! U wacht een zware taak. Want u begint aan de grote opgave […]
juni 14, 2021

Werkbezoek Nederlandse Staatssecretaris

WILLEMSTAD – Op zaterdag 12 juni heeft de Nederlandse Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. Paul Blokhuis een werkbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw […]
juni 10, 2021

Beëdiging kabinet-Pisas maandag 14 juni 2021

WILLEMSTAD – De Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout, heeft hedenmiddag het eindverslag van de formatie besproken met de politieke leiders van MFK en PNP, de heer […]