Nieuws Archive - Pagina 66 van 175 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

maart 4, 2021

Beëdeging Mevrouw Emmilou Capriles als Statenlid

Willemstad – Op donderdag 4 maart is mevrouw Capriles beëdigd als Statenlid. Mevrouw Capriles heeft de eed afgelegd ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, […]
maart 4, 2021

Ontwerp voor wettelijke basis voor salaris Statenleden en ministers ligt bij de Staten

WILLEMSTAD – Op 12 februari 2021 heeft de raad van ministers besloten in te stemmen met aanbieding aan de Staten van de ontwerp-Landsverordening geldelijke voorzieningen leden […]
maart 4, 2021

Gouverneur van Curaçao doet onderzoek naar de geloofsbrieven van het kandidaat Statenlid

WILLEMSTAD – De Koninkrijksregering heeft bij algemene maatregel van rijksbestuur van heden de Gouverneur van Curaçao belast met het onderzoek naar de geloofsbrieven van het kandidaat […]
maart 2, 2021

Beediging mr. A.S. Arnold ten overtaan van de waarnemend Gouverneur.

WILLEMSTAD – Op dinsdag 2 maart is mr. A.S. Arnold beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint […]
maart 2, 2021

62 personen hebben het Nederlanderschap verworven ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao

WILLEMSTAD – Op woensdag 24 februari en donderdag 25 februari hebben in totaal 62 personen de verklaring van verbondenheid ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao afgelegd […]
maart 2, 2021

Nieuwe Consul-generaal van de Dominicaanse Republiek maakt kennis met de Gouverneur van Curaçao

WILLEMSTAD – Op donderdag 25 februari heeft de nieuwe Consul-generaal van de Dominicaanse Republiek, mevrouw Maria Luisa Ubiera Zorilla, haar opwachting gemaakt bij de Gouverneur van Curaçao, […]