Toespraak DE NIEUWE TIJD - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Toespraak DE NIEUWE TIJD

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Toespraak DE NIEUWE TIJD

Geplaatst op 29 03 2023

Toespraak van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

dhr. Sithree van Heydoorn

bij de opening van de Internationale Conferentie Innovatie in het Onderwijs te UoC op 28 maart2023.

De nieuwe tijd!

We leven in een tijdperk van ongekende veranderingen en vooruitgang. Een nieuwe tijd waarin technologie zich in een razend tempo ontwikkelt en onze manier van leven, werken en communiceren voorgoed verandert.
We leven in een tijd waarin we over de hele wereld met elkaar verbonden zijn, waarin informatie razendsnel kan worden uitgewisseld en waarin innovatie de norm is geworden. We zien nieuwe technologieën opduiken die ons leven en de manier waarop we met elkaar omgaan compleet veranderen. Denk bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie, virtual reality, blockchain en Robotics.
Het onderwijs is geen uitzondering op deze veranderingen. We zien een groeiende trend van digitale transformatie in het onderwijs, waarbij digitale hulpmiddelen en technologieën worden gebruikt om het leerproces te verbeteren en studenten beter te ondersteunen.

Digitalisering biedt enorme kansen om het onderwijs te transformeren en te verbeteren. Door het gebruik van digitale hulpmiddelen kunnen we het leerproces personaliseren, efficiënter maken en aanpassen aan de individuele behoeften van elke student. We kunnen ook nieuwe en innovatieve manieren van leren ontwikkelen die anders niet mogelijk zouden zijn.

Maar digitale transformatie in het onderwijs is meer dan alleen het gebruik van technologie. Het gaat om het creëren van een cultuur van leren en innovatie, waarbij docenten en studenten worden aangemoedigd om te experimenteren en nieuwe ideeën te verkennen.

Als de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport ben ik gepassioneerd over digitalisering en volledig toegewijd om onze docenten en studenten uit te rusten met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om de voordelen van digitale transformatie te benutten. We moeten investeren in de juiste training en ondersteuning, en ervoor zorgen dat we de juiste infrastructuur en hulpmiddelen hebben om digitale transformatie in het onderwijs mogelijk te maken.

Om mijn toewijding te onderstrepen; 2 jaar geleden zijn we gestart met het programma “Digitalisering Onderwijs Curacao”, om zodoende de kansen en voordelen van digitalisering doelmatig te benutten binnen het ministerie en op scholen. Dit programma heeft een visie die gebaseerd is op 4 speerpunten.

Speerpunt 1: Innovatie door slimme samenwerking tussen alle belanghebbenden.

Samenwerking binnen het onderwijs is cruciaal om te kunnen innoveren. Innovatie gaat immers over het vinden van nieuwe en betere manieren om te leren en les te geven. Het vereist het combineren van verschillende ideeën, vaardigheden en perspectieven om tot creatieve oplossingen te komen.

Samenwerking kan plaatsvinden tussen docenten, studenten, schoolbesturen en andere belanghebbenden in het onderwijs. Docenten kunnen bijvoorbeeld samenwerken om innovatieve lesmethoden en technologieën te ontwikkelen die het leerproces verbeteren. Studenten kunnen samenwerken aan projecten en opdrachten om nieuwe vaardigheden en kennis op te doen en zo hun leerervaring te verrijken.

Samenwerking kan ook helpen om innovaties te implementeren en te schalen. Door samen te werken met schoolbesturen en andere belanghebbenden in het onderwijs, kunnen innovaties beter worden geïntegreerd in het curriculum en de leeromgeving. Het delen van best practices en het verzamelen van feedback kan leiden tot verdere verbetering van innovaties en hun impact.

Kortom, samenwerking binnen het onderwijs is essentieel om te kunnen innoveren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het bevordert creativiteit, kennisdeling en de implementatie van nieuwe ideeën en technologieën.

Speerpunt 2. Het vergroten van de digitale geletterdheid

Naar verwachting zal de invloed van digitale technologie verder toenemen. Het onderwijs zou leerlingen daarom moeten voorbereiden op deelname aan de huidige én toekomstige gedigitaliseerde samenleving. Om dit succesvol te laten zijn, is het noodzakelijk het leergebied digitale geletterdheid een stevige plaats in het curriculum te geven.

Digitale geletterdheid gaat echter verder dan alleen technische vaardigheden. Het omvat ook het vermogen om kritisch te denken, informatie te evalueren en effectief te communiceren via digitale media en verantwoord en ethisch handelen op internet; om enkele punten van de zogenoemde 21ste -eeuwse vaardigheden op te noemen. Door digitale geletterdheid te bevorderen in het onderwijs, kunnen studenten hun vermogen verbeteren om informatie te vinden, te begrijpen en te gebruiken in hun dagelijkse leven.

Digitale geletterdheid is niet alleen belangrijk voor studenten, maar ook voor docenten. Docenten moeten beschikken over de digitale vaardigheden die nodig zijn om les te kunnen geven in een steeds digitaler wordende wereld. Dit heeft ook invloed op de kwaliteit van het onderwijs dat zij bieden. Docenten die digitale vaardigheden hebben, kunnen hun lessen interactiever maken en studenten meer betrekken bij het leerproces. Bovendien kunnen digitale hulpmiddelen docenten helpen om leerlingen op maat gemaakte leermogelijkheden te bieden, waardoor de leerresultaten verbeteren.

Speerpunt 3: Doordachte inzet en implementatie van digitale leermiddelen

Het inzetten van digitale leermiddelen biedt talloze voordelen; zoals het aansluiten bij de digitale belevings-en ervaringswereld van de leerling, het realiseren van betere leerprestaties, het kunnen bieden van meer onderwijs op maat, de leerling zelfstandiger kunnen laten werken, het kunnen bieden van verrijking van de lesstof, het adaptief kunnen toetsen, en het efficiënter kunnen vormgeven van een les.

Door digitale leermiddelen te integreren in het curriculum en aan te passen aan de specifieke behoeften van de leerlingen, kunnen docenten de betrokkenheid en interesse van leerlingen vergroten en hun leerproces verbeteren. Het is ook belangrijk om te zorgen voor een goede implementatie van digitale leermiddelen. Dit betekent dat docenten de juiste training en ondersteuning moeten krijgen om deze middelen effectief te kunnen gebruiken.

Speerpunt 4: Veilige, betrouwbare en toekomstvaste infrastructuur

Scholen hebben een veilige, betrouwbare en toekomstvaste infrastructuur nodig aangezien het gebruik van digitale en adaptieve leermiddelen de komende jaren alleen maar zal toenemen. Een snel, betrouwbaar, veilig en betaalbaar internet is hiervoor zeker noodzakelijk. Overigens moet de school van de toekomst efficiënter omgaan met energie, water, grondstoffen, ruimte en financiële middelen. Daarom is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de (her)inrichting van schoolgebouwen op het eiland. Op deze manier bouwen we samen aan de toekomstige (digitale) leeromgeving die veilig, duurzaam, dynamisch en plezierrijk is.

Deze 4 speerpunten dragen bij aan het ultieme doel: Optimaliserend Onderwijs.

Optimaliserend onderwijs richt zich op individuele verschillen tussen studenten en stelt zich ten doel om het potentieel van elke individuele student te maximaliseren, tijdens zijn of haar complete schoolloopbaan.  Optimaliserend Onderwijs staat voor gelijke kansen. De plaats waar de wieg van de leerling staat, zou haar of zijn kansen niet hoeven te bepalen. Het onderwijs moet een gelijke toegang bieden tot alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden. Dit betekent dat we moeten streven naar gelijke kansen voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst, geslacht, sociaal-emotionele situatie of de bankrekening saldo van de ouders.

Als minister geeft deze visie mij kracht en energie om aan de toekomst van het eiland te blijven werken. Het is een spannende en uitdagende tijd waarin we leven. We moeten ons realiseren dat we allemaal deel uitmaken van deze tijd. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan de toekomst die we willen creëren. Laten we samenwerken om de uitdagingen aan te gaan en te profiteren van de kansen die deze tijd ons biedt.

Laten we deze 3 dagen aangrijpen om ons te laten inspireren door de mogelijkheden van deze nieuwe tijd en om samen te werken aan een betere toekomst voor ons allemaal.

** Foto’s van de Conferentie en voor meer foto’s bezoek het facebook pagina van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.