Situatie Venezuela - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Situatie Venezuela

Vragen?

Deel deze pagina

Situatie Venezuela

De situatie in Venezuela heeft op verschillende manieren invloed op Curaçao. Venezuela is ons ʹbuurlandʹ, met slechts 67 kilometer zee tussen de beide landsgrenzen. Venezuela is en zal altijd een belangrijk buurland van Curaçao blijven, gezien de historische, culturele, sociale, economische en familie verwevenheid tussen de twee landen. De Regering van Curaçao zal te allen tijde opkomen voor de belangen van de bevolking van Curaçao, zowel binnen het Koninkrijk als in Venezuela.

De ontwikkelingen in Venezuela maken de thema’s asiel, bescherming en humanitaire hulp zeer actueel. Dit is op zowel internationaal niveau als lokaal het geval.

Meer informatie en uitleg over:

Situation Venezuela (english version)

The situation in Venezuela affects Curaçao in various ways. Venezuela is our ‘neighbor’, with only 67 kilometers of sea between the two national borders. Venezuela is and will always remain an important neighbor of Curaçao, given the historical, cultural, social, economic and family intertwining between the two countries. The Government of Curaçao will at all times stand up for the interests of the people of Curaçao, both within the Kingdom and in Venezuela.

The developments in Venezuela make the asylum, protection and humanitarian aid themes very topical. This is the case at both international and local level.

More information and explanation about:

      • News and policy regarding the situation in Venezuela
      • The Humanitarian Hub on Curaçao
        (Rules for the reception and storage of aid to the Venezuelan population to run smoothly)