Veel gestelde vragen algemeen

 1. Ik wil geen risico lopen met mijn gezondheid op mijn werk, kan ik ook thuis werken?

  A: De regering dringt er sterk op aan om zo veel mogelijk thuis te werken, uiteraard moet dat wel altijd gebeuren in afstemming met je leidinggevende.

 1. Er is een verplichte quarantaine van veertien dagen ingesteld voor alle ingezeten die vanuit het buitenland terugkomen naar Curaçao, wat betekent dat voor mij?

  A: De regering kan ingezetenen die terugkeren naar Curaçao niet dwingen om verplicht thuis in quarantaine te gaan. Wel raadt zij sterk aan om dat indien mogelijk voor een periode van 14 dagen te doen. Dat is bedoeld om te voorkomen dat je in contact komt met anderen. De overheid bekijkt mogelijkheden voor mensen die niet thuis in quarantaine kunnen, per geval wordt bekeken wat de beste oplossing is.

 1. Ik voel me ziek, en misschien heb ik wel het Coronavirus. Ik heb de huisarts gebeld, maar daar wordt niet opgenomen: wat moet ik doen?

  A: Bel het speciale nummer 9320, dat is zeven dagen per week bereikbaar tussen 1 en 5 uur ’s middags.

 1. Ik moet me uitschrijven bij ‘Kranshi’ omdat ik van plan ben om me te vestigen in Nederland, maar Kranshi is dicht en ik heb al een ticket: wat moet ik doen?

  A: Kranshi is vanaf 18 maart op gewijzigde tijden open. Maar ga eerst goed na of het inderdaad mogelijk is om op dit moment naar een ander land te verhuizen. Wil je daar meer over weten dan staat alle informatie op Gobiernu.cw, de Facebookpagina van Gobiernu di Korsou, INFO84 of je belt 9320.

 1. Wie controleert de Horeca?

  A: MEO voert samen met de politie de controles uit. Als burgers zien dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt, dan word je aangeraden om 917 te bellen: de politie zal dan orde op zaken stellen en indien nodig mensen verzoeken om weg te gaan en de zaak te sluiten. Voor meer informatie over de maatregelen met betrekking tot de Horeca ga je naar de site Gobiernu.cw, de Facebookpagina van Gobiernu di Korsou, INFO84 of je belt 9320.

 1. Ik woon in Nederland en een familielid van mij op het eiland is overleden, kan ik naar de begrafenis toe komen?

  A: De overheid van Curaçao heeft de beslissing genomen om vooralsnog alleen ingezetenen terug te laten komen naar Curaçao.

 1. Ik woon op Curaçao en een familielid van mij is overleden. Ik heb gehoord dat ik alleen naar de begrafenis kan komen als ik een uitnodiging heb, klopt dat?

  A: De overheid van Curaçao heeft samen met een aantal uitvaartcentra aanvullende maatregelen ingesteld om te voorkomen dat het Coronavirus zich verder verspreidt. Er is ondermeer de beslissing genomen dat slechts een gelimiteerde en vooraf geselecteerde groep de uitvaart mag bijwonen. Je kunt alleen op uitnodiging naar de uitvaart. Sta je niet op de lijst van genodigden, dan kun je niet aanwezig zijn. Dat geldt zowel voor de uitvaartcentra als de begraafplaatsen. Voor meer informatie over deze maatregelen kun je terecht op de site Gobiernu.cw, de Facebookpagina van Gobiernu di Korsou, INFO84 of je belt 9320.

 1. Het is heel druk in de supermarkten, hoe kan ik daar dan toch de ‘social distance’ aanhouden?

  A: Supermarkten moeten ondermeer controleren hoeveel mensen er op hetzelfde moment binnen zijn, en ze moeten met strepen in de gangen en bij de kassa’s het de klanten makkelijk maken om een ‘social distance’ aan te houden. Het is goed als je je als klant aan deze maatregelen houdt. Die maatregelen zijn ingesteld samen met de supermarkten. Voor meer informatie over deze maatregelen kun je terecht op de site Gobiernu.cw, de Facebookpagina van Gobiernu di Korsou, INFO84 of je belt 9320.

 1. Ik wil graag met iemand praten over mijn specifieke geval, wie kan ik bellen en op welk nummer?

  A: Vanaf maandag 23 maart is de infolijn 9320 geopend. Deze lijn is alleen bedoeld voor vragen die te maken hebben met het Coronavirus. De lijn is zeven dagen per week geopend tussen 1 en 5 uur ’s middags.

 1. Ik heb geen internet thuis maar ik wil toch graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, hoe kan dat? 

  A: Vanaf maandag 23 maart wordt TDS/FLOW kanaal 84 weer opengesteld, het kanaal van de overheid, waar 24 uur per dag alle persconferenties, laatste ontwikkelingen en informatie op getoond wordt. Daarmee ben je altijd op de hoogte van alles dat te maken heeft met het Coronavirus. 

 1. Waarom laten we ingezetenen met een retourticket terugkeren naar Curaçao?

  A: De regering heeft aangegeven dat alle ingezetenen terug moeten kunnen keren naar huis. Maar wel op een verantwoorde wijze, wat ook betekent dat alle ingezetenen die terugkeren thuis in een vrijwillige quarantaine van 14 dagen moeten gaan en regelmatig gemonitord worden door een team van de GGD.

 1. Waarom stellen we geen avondklok in?

  A: De regering neemt beslissingen op basis van evaluaties die continue plaatsvinden, en kan ervoor kiezen om zwaardere maatregelen te nemen als dat nodig is. Het is niet eenvoudig om een avondklok in te stellen, omdat burgers rechten hebben, gebaseerd op de grondwet. Het is dus weliswaar mogelijk, maar alleen als de situatie dermate ernstig is en de evaluatie daarom vraagt. 

 1. Ik stond bij een toko een praatje te houden met wat mensen en de politie heeft ons weggestuurd, kan dat zomaar?

  A: Er is op dit moment een ‘samenscholingsverbod’. Dat betekent dat de politie het recht heeft om groepen mensen uit elkaar te halen en naar huis te sturen. Dat wordt allemaal gedaan zodat het principe van ‘social distance’ aangehouden wordt. 

 1. Waarom zetten we niet alle mensen samen in quarantaine?

  A: Het is geen goed idee om iedereen samen te brengen. Er zijn mensen die geen symptomen vertonen, die worden dan in gevaar gebracht door anderen die dat juist wel hebben.

 1. Waarom testen we niet iedereen die uit het buitenland komt?

  A: Dat heeft geen zin omdat iemand die geen symptomen heeft dan negatief test. Bovendien is het momenteel niet eenvoudig om aan testkits te komen gezien de mondiale vraag ernaar, we moeten ze bewaren voor de mensen die wel symptomen vertonen, zodat we kunnen nagaan of ze het Coronavirus hebben of iets anders zoals de griep.

 1. Ik lees steeds vaker dat iemand zonder symptomen toch iemand anders kan besmetten, klopt dat?

  A: Elke dag leren we meer over het virus, en nu hebben we uitgevonden dat iemand voordat hij symptomen vertoont toch al iemand anders besmet kan hebben. Omdat we dus niet weten wanneer de besmetting plaatsvindt, houden we het principe van ‘social distance’ aan.

 


Veel gestelde vragen aan het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao 

 

 1. Ik ben Nederlander en ben op dit moment op Curaçao voor stage/werk en ben daar ingeschreven. Ik wil graag terug naar Nederland. Kan ik me uitschrijven en terug gaan?
  Uitschrijven is mogelijk en de implementatie van het Schengen akkoord leidt er toe dat Nederlanders terug mogen gaan naar Nederland. Aan passagiers wordt geadviseerd een one-way ticket aan te schaffen. 
 2. Als ik nu een ticket koop om naar Nederland te gaan, een enkele reis, mag ik dan het land uit? Geldt het antwoord voor zowel Curaçaoënaars en Nederlanders?
  Als Nederlander mag je het land uit. 
 3. Tot wanneer gaan er vluchten naar Curaçao en Nederland om gestrande mensen op te halen?
  Op dit moment vliegt KLM tot 1 april 2020 dagelijks. Na 1 april 2020 is dit twee keer per week op woensdag en zaterdag met Boeing 787. Op basis van passagiersaantallen kan dit echter veranderen c.q. worden aangepast.
  Voor wat betreft TUI zullen de komende dagen reguliere vluchten blijven worden uitgevoerd. Met ingang van vrijdag 20 maart 2020 ook extra “ophaal”-vluchten om zowel mensen met pakketreizen als seat-only de gelegenheid te bieden terug te keren naar Nederland. 
 4. Welke documenten moet ik aantonen bij vertrek op Hato Airport?
  De normale uitreispapieren bij vertrek. Passagiers moeten wel weten dat er geen garantie kan worden geboden over eventuele terugkeer, in verband met de COVID-19 maatregelen die de verschillende landen hebben genomen. 
 5. Wat kan ik verwachten met betrekking tot controles bij aankomst op Schiphol? Wordt ik daar toegelaten als ik met een enkele reis ticket en uitschrijfbewijs aankom? Moet ik thuis in quarantaine gaan?
  Graag de website van de Nederlandse overheid raadplegen voor informatie hierover. 
 6. Ik ben ingezetene van Curaçao en ik ben op vakantie in Nederland, kan ik nog naar Curaçao? Zo ja, welke stappen moet ik ondernemen (waar moet ik me melden, welke documenten moet ik hebben e.d.)?Ja. De overheid van Curaçao heeft het luchtverkeer vanuit Nederland opgelaten voor ingezetenen di een retourticket en een geldig identiteitsbewijs hebben. Echter dit kan alleen onder de voorwaarde dat reizigers bij vertrek  geen griepsymptomen vertonen of symptomen hebben die er op lijken of symptomen hebben die zouden kunnen aangeven dat een persoon het COVID-19 virus zouden kunnen hebben. 
 7. Ik ben op vakantie in Nederland, maar ik heb mijn sédula niet meegenomen. Hoe kan ik aantonen dat ik ingezetene ben van Curaçao?
  Binnenkort hier meer informatie over. 
 8. Ik ben ingezetene van Nederland en ik ben op vakantie op Curaçao, kan ik nog naar Nederland? Zo ja, welke stappen moet ik ondernemen (waar moet ik me melden, welke documenten moet ik hebben e.d.)?
  Ja. Dit zal geschieden volgens het normale vliegschema dus afhankelijk van uw oorspronkelijke vertrekdatum.
 9. Tot wanneer is het luchtruim gesloten voor vluchten vanuit Europa?
  Tot nadere orde. 
 10. Worden Nederlanders wel toegelaten als ze via een andere route naar Curaçao willen vliegen (dus via Panama, Costa Rica, e.d.)?
  Nee. Alleen ingezetenen kunnen terug na Curaçao. 
 11. Ik woon in Nederland, maar ik moet naar Curaçao voor familiebezoek (uitvaart/ zieke familie) of zaken. Kan ik naar Curaçao vliegen?
  Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor urgente gevallen. Neemt u hiervoor contact op met het Curaçaohuis. 
 12. Ik heb mij al in Nederland uitgeschreven en ik zou naar Curaçao verhuizen. Kan ik naar Curaçao vliegen?
  Alleen ingezetenen van Curaçao kunnen op dit moment terug naar Curaçao. Neem in dit geval contact op met het Curaçaohuis. 
 13. Hoe worden de mensen die uit Nederland naar Curaçao gaan in de gaten gehouden? Gaan ze bijvoorbeeld in quarantaine of worden ze getest?
  Bij aankomst op Curaçao worden ingezetenen die tijdens de vlucht ziek zijn geworden  apart gehouden en vervoerd naar een specifieke bestemming waar ze worden getest in isolatie worden gehouden.
  Ingezetenen die geen symptomen vertonen bij aankomst, worden enkele vragen gesteld en instructies gegeven met telefoonnummers die ze moeten gebruiken mochten ze hierna zich toch nog ziek voelen. 
 14. Ik ben ingezetene van Nederland.  Als ik over twee weken naar Curaçao vlieg voor vakantie, kan ik dan terug?
  U kunt niet meer naar Curaçao vliegen. 
 15. Ik ben ingezetene van Curaçao. Als ik over twee weken naar Nederland vlieg voor vakantie, kan ik dan terug?
  Dat is moeilijk te voorzien omdat aan de hand van ontwikkelingen in hun eigen land, Nederland zelf bepaalde beslissingen zou kunnen nemen die consequenties kunnen hebben voor uw terugkeer. Het is op het moment ook niet aan te raden om op vakantie naar Nederland te gaan.

Veel gestelde algemene vragen over het coronavirus

Wat is de actuele situatie op Curaçao voor wat betreft het nieuwe coronavirus?

Er zijn drie gevallen van coronavirusbesmetting op Curaçao geconstateerd. Een van de besmette personen is overleden . Bij luchthaven Hato wordt de herkomst van passagiers gecontroleerd. Indien ze tijdens hun reis in een land met een omvangrijke coronavirusuitbraak zijn geweest en ze hebben geen symptomen, dan krijgen ze informatie over wat ze moeten doen als ze binnen 14 dagen symptomen ontwikkelen; in dit geval moeten ze thuis blijven, contact opnemen met hun huisarts of de GGD bellen.

Wanneer iemand aankomt uit een gebied met een hoog risico en symptomen vertoont van een mogelijke virusinfectie, dan wordt hij onmiddellijk geïsoleerd en beoordeelt de GGD het geval. Als er een groot vermoeden bestaat dat de persoon met het coronavirus is besmet, wordt hij geïsoleerd en getest om te kijken of hij inderdaad het coronavirus heeft opgelopen.

Mogelijke gevallen worden opgespoord, en bij positieve uitslag van de test wordt de persoon geïsoleerd om verdere verspreiding op Curaçao te voorkomen. 

Landen/gebieden met een omvangrijke uitbraak van het coronavirus

tot en met 10-03-2020 (deze lijst is aan verandering onderhevig):

   • China (met Hong Kong en Macau);
   • Iran:
   • Singapore;
   • Zuid-Korea;
   • Noord-Italië

 

Als u in een van deze gebieden bent geweest en u heeft binnen 14 dagen na terugkomst op Curaçao symptomen opgelopen, dan moet u thuis blijven, uw huisarts bellen (of GGD nr. 432 2800) en vermelden dat u pas van uw reis bent teruggekomen.

Gaat u liever niet naar deze gebieden als het niet noodzakelijk is. 

Blijf op de hoogte van mogelijke wijzigingen op deze lijst, die door middel van een persbericht of via www.gobiernu.cw aan de bevolking zullen worden bekendgemaakt. 

 

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?

COVID-19 veroorzaakt door het nieuwe coronavirus is te vergelijken met een griep. U krijgt koorts (boven 38 graden), u hoest, niest en voelt zich ziek. De meeste mensen voelen zich na 1 tot 2 weken beter. In een ernstig geval ontwikkelt de patiënt kortademigheid en longontsteking waardoor de patiënt medisch moet worden behandeld. 

Kan een persoon die geen symptomen heeft andere mensen besmetten met COVID-19?

Het nieuwe coronavirus wordt van persoon naar persoon overgedragen door niesten en hoesten. Een persoon die niest of hoest verspreidt druppeltjes met het virus en een andere persoon in zijn buurt kan deze druppels inademen en zo ziek worden. 

De druppels kunnen ook op een oppervlakte of een voorwerp vallen, een andere persoon kan de druppels aanraken, zijn gezicht (ogen, neus of mond) met zijn hand besmetten en zo het virus oplopen. De kans is klein dat het virus wordt verspreid door een persoon zonder symptomen. 

 

Is dit virus gevaarlijker dan een normaal griepvirus?

Dit nieuwe virus verspreidt zich vooralsnog over de hele wereld. Er is nog geen voldoende wetenschappelijke data over hoe het zich gaat ontwikkelen. We moeten kijken naar de data van personen, die licht ziek zijn geworden en die hersteld zijn, zonder naar de arts te gaan.

 

Hoe gevaarlijk is de COVID 19 ziekte?

Van alle geregistreerde patiënten die COVID-19 hebben gehad kreeg 17% ernstige symptomen. Tussen 0,5% en 3% zijn overleden. Deze cijfers zullen mogelijk veranderen in de loop van tijd omdat personen die licht ziek zijn geweest niet in de patiëntenregistratie zijn opgenomen. 

 

Kan de ziekte COVID-19 die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt worden behandeld?

Er is geen specifieke behandeling voor de ziekte. De symptomen kunnen wel worden behandeld, bijvoorbeeld paracetamol tegen koorts en zuurstof toedienen aan een patiënt die moeilijkheden heeft met ademhalen. 

 

Wat is de incubatieperiode van het nieuwe virus?

De incubatieperiode begint bij de besmetting met het virus tot de vertoning van de symptomen. De incubatieperiode duurt maximaal 14 dagen. Als u vandaag wordt besmet met het virus krijgt u mogelijk binnen 14 dagen symptomen. 

 

Hoe lang leeft het virus buiten het lichaam?

Een virus heeft altijd het lichaam van een mens of dier nodig om te overleven en zich te vermenigvuldigen. Buiten het lichaam blijft het virus beperkte tijd actief. Het is nog niet duidelijk hoe lang het coronavirus buiten het lichaam actief blijft. 

 

Kan het virus worden verspreid door middel van bankpapier of munten?

De kans dat u besmet wordt door middel van bankpapier of munten is heel klein. Het is nog niet bekend hoe lang dit nieuwe virus actief blijft op voorwerpen of oppervlaktes. Als u druppels met het virus aanraakt en daarna uw gezicht (ogen, neus, mond), kunt u besmet raken. 

 

Hoe lang duurt het voordat je hersteld van COVID-19?

Dat hangt af van de ernst van de symptomen. Personen met lichte symptomen worden meestal binnen enkele dagen beter. Personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen kunnen langer ziek blijven (enkele weken).

 

Hoe besmettelijk is de ziekte tijdens de incubatieperiode?

De ziekte wordt overgedragen van persoon tot persoon door middel van hoesten en niezen. Tot nu toe is de verspreiding van het virus voor de vertoning van de symptomen heel klein. Hoe zieker de patiënt hoe meer van het virus hij kan verspreiden. 

 

Wat zijn de symptomen van COVID-19?

Symptomen van COVID-19 zijn koorts (hoger dan 38% C), hoesten, niezen, kortademigheid met mogelijk longontsteking tot gevolg. 

 

Hoe kan de verspreiding van het coronavirus worden tegengehouden?

De volgende maatregelen gelden voor alle virussen die griep veroorzaken:

 • Was je handen regelmatig met zeep en water (of een handsanitizer met minimaal 60% alcohol)
 • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog of gebruik een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek meteen weg en was je handen goed
 • Houdt afstand van zichtbaar zieke personen (minimaal 1 ½ tot 2 meter).

 

Wat zijn de adviezen voor personen met andere ziekten zoals astma, suikerziekte?

De bovengenoemde maatregelen gelden ook voor hen.

 

Kan ik COVID-19 krijgen als ik artikelen bestel vanuit China?

Virussen blijven niet lang leven buiten het lichaam van een mens of dier. Ze blijven beperkte tijd actief op voorwerpen of oppervlaktes. Andere virussen van de coronafamilie verspreiden zich niet op deze manier en er is geen reden om te denken dat dit niet geldt voor het nieuwe coronavirus.

Verspreidt het nieuwe coronavirus zich in de lucht?

Als u hoest of niest, komt het virus uit de keel, neus of de longen. Het verspreidt zich in de lucht in druppeltjes die vervolgens naar beneden vallen. Als je deze druppels aanraakt en daarna je gezicht (ogen, neus of mond) kun je besmet raken. 

Ik ben bezorgd en wil een test doen om te kijken of ik het virus heb opgelopen

Je kunt alleen getest worden als je symptomen hebt. Voordat de symptomen zich manifesteren, circuleren er niet genoeg virussen in het lichaam, waardoor de test de aanwezigheid ervan in het lichaam niet kan aantonen. Om een test te kunnen afleggen moet u als een verdacht geval worden beschouwd. 

 

Wat gebeurt er als een persoon ervan verdacht wordt COVID-19 te hebben opgelopen?

Deze persoon moet thuis blijven en zijn huisarts bellen (of GGD 432 2800). De klachten van deze persoon worden beoordeeld: heeft hij kortgeleden gereisd of heeft hij contact gehad met een persoon met COVID-19? Als er indicaties zijn wordt deze persoon getest om te bepalen of hij het virus heeft opgelopen. De persoon blijft geïsoleerd en ontvangt zorginstructies. Het GGD-personeel blijft de toestand van deze patiënt in de gaten houden totdat hij herstelt. Als de toestand van de patiënt verergert, geeft de huisarts aan wanneer de patiënt in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Als het resultaat van de test bekend is – de persoon heeft COVID-19 – zullen de personen waar de patiënt mee in contact is gekomen worden onderzocht om te kijken of ze ook besmet zijn. Ze zullen daarna instructies krijgen. 

 

Hoe is Curaçao voorbereid op COVID-19?

 • Deskundigen van het Ministerie GMN stellen een draaiboek op met instructies voor de aanpak van het nieuwe coronavirus. Het ministerie heeft gecommuniceerd met internationale organisaties met gedegen kennis op dit gebied zoals: WHO, PAHO, CDC, RIVM, ECDC, CARPHA.
 • Strategische partners zijn geïdentificeerd. Ze zijn geïnformeerd en waar nodig geadviseerd over het plan van aanpak voor COVID-19. Deze partners zijn CAP (luchthaven), personeel van de zeehaven, het ADC (laboratorium), het CMC (ziekenhuis), huisartsen, specialisten, het SVB, Arbo, Directie Risico- en Rampenbestrijding (DRR) en Directie Communicatie en Voorlichting (C&V). 
 • Informatie is verstrekt aan CHATA en CTB.
 • Er is voorlichtingsmateriaal in verschillende talen ontwikkeld voor het publiek en specifieke groepen, zoals toeristen. 
 • Specifieke groepen zijn getraind. Deze groepen moeten patiënten met COVID- 19 behandelen: verpleegkundigen van GGD en CMC, personeel van Fundashon Kuido di Ambulance (FKA).