Beslissingen van woensdag 14 december 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 14 december 2022

 

Beslissingen van woensdag 14 december 2022

Geplaatst op 16 12 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 14 december 2022:

1. De Raad gaat akkoord met de verzochte begrotingswijziging door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 in verband met de aanschaf van twee (2) terreinwagens voor de sector Inspectie Arbeidszaken.

Dit conform het advies van de Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer van 15 november 2022.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.


2. De Raad heeft kennisgenomen van de op 30 november 2022 door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aangeboden brief aan de Minister van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering van Turkije betreffende de aanstelling van de heer Albert Martis als kandidaat voor de positie van Secretaris-Generaal van de “World Meteorological Organization” (WMO) voor de periode 2024 – 2027.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.


3. Met betrekking tot het voorstel d.d. 9 december 2022 van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) betreffende de kwaliteitsnormen en uitvoeringsplan kwaliteitsvisitatie Huisartsenzorg, gaat de Raad akkoord met de volgende punten:

 1. Vaststelling van de “Kwaliteitsnormen voor de Curaçaose huisartsenzorg” van Picus Expertise, Commissie Kwaliteitsvisitatie Huisartsenzorg en de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) van 21 november 2022;
 2. Vaststelling van het “Uitvoeringsplan voor de implementatie van de Kwaliteitsvisitatie in de Curaçaose Huisartsenzorg”, van de Commissie Kwaliteitsvisitatie Huisartsenzorg, mei 2022, dat inhoudt:
  • het legaliseren van de Kwaliteitsvisitatie voor huisartsen op Curaçao;
  • het instellen van een “Orgaan” dat belast wordt met het opstellen van een Reglement Kwaliteitsvisitatie en de uitvoering van alle werkzaamheden die hierop betrekking hebben;
  • starten met de implementatie van de kwaliteitsvisitatie per 1 januari 2024;
  • het geven van een mandaat aan de CHV om een Kwaliteitscommissie van deskundigen te benoemen die de normen- en waarderingsstelsel in overleg met hun beroepsgenoten en het uitvoerend orgaan vastleggen, verder ontwikkelen en bijstellen;
 3. Implementatie van het Uitvoeringsplan met ingang van 1 januari 2023.

Dit conform het voorstel van de minister van Gezond, Milieu en Natuur van 9 december 2022.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Gezond, Milieu en Natuur.


4. De Raad gaat akkoord met de inhoud van de ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening inzake concurrentie en de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren. In het verlengde daarvan, gaat de Raad akkoord met aanbieding van de ontwerp landsverordening aan de Staten ter behandeling.

Dit conform het advies van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van 7 december 2022.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Economische Ontwikkeling.


5. De Raad gaat akkoord met het aanbieden van de ontwerp-landsverordening op de Kansspelen aan de Sociaal-Economische Raad voor advies. Dit conform het verzoek van de minister van Financiën van 12 december 2022.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


6. De Raad gaat akkoord met de inhoud van het beleidsdocument “Barika yen, Kòrsou kontentu. Economisch perspectief van voedselzekerheid gericht op de groei van landbouw en veeteelt” met bijbehorend stappenplan, ter uitvoering van het pilotprogramma en de actiepunten die opgenomen zijn in het beleidsdocument.

Dit conform het verzoek van de minister van Economische Ontwikkeling (EO) en de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) van 9 december 2022.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Economische Ontwikkeling en ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.