Beslissingen van woensdag 14 september 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 14 september 2022

 

Beslissingen van woensdag 14 september 2022

Geplaatst op 15 09 2022

BESLUITEN
RAAD VAN MINISTERS

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 14 september 2022:

1. Op voorstel van de minister van Justitie gaat de Raad akkoord met de benoeming van mevrouw mr. Cornelia A.P. Thesseling-Baaten tot notaris. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Justitie.


2. Op petitie van de minister van Algemene Zaken gaat de Raad akkoord om aan de ministeries te verzoeken de nodige medewerking te verlenen en de noodzakelijke aanpassingen te doen bij alle overheidsinstanties die diensten verlenen aan het publiek, om het mogelijk te maken dat het bezoekende publiek gebruik kan maken van toiletten.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.


3. Op verzoek van de minister van Justitie gaat de Raad akkoord om de Advocaat-Generaal van Curaçao te machtigen namens Curaçao een overeenkomst voor onbepaalde tijd te ondertekenen, voor het verlenen van kosteloze rechtskundige bijstand aan on- en minvermogenden, met de volgende advocaten op Curaçao :

  • Mw. Jo-Anne L.M. de Wind
  • Dhr. Roberto B.K. Polsbroek
  • Dhr. Artoir C. Herrera
  • Mw. Bernice J. Rollings

In dit kader is voorts akkoord gegaan met het aanbieden van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Justitie.


4. De Raad gaat akkoord met de inhoud van het goedgekeurde initiatief ontwerplandsverordening tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao en om het aan de Gouverneur voor te leggen ter ondertekening.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.


5. De Raad gaat akkoord met de inhoud van het tussenrapport van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (CERD) met de bijdrage van Curaçao.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken en het ministerie van Justitie.


6. De Raad gaat akkoord met de inhoud van het 7e Periodieke rapport van het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van:

  • het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW) met de bijdrage van Curaçao;
  • het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ESOCUL) met de bijdrage van Curaçao.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.


7. De Raad stemt in met de volgende beslispunten:

  • Akkoord met de bijdrage van het Land Curaçao met betrekking tot het Human Rights Report 2022;

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.


8. Op verzoek van de minister van Justitie gaat de Raad akkoord met de benoeming van:

  • dhr. E. Sambo in de functie van Hoofd Bedrijfsvoering Korps Politie Curaçao;
  • dhr. R. Ellis in de functie van Korpschef Korps Politie Curaçao.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Justitie.