Besluit origine-certificaat van Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Besluit origine-certificaat van Curaçao

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 28
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 08-03-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


LANDSBESLUIT van de 8ste maart 2023, no. 23/523, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Besluit origine-certificaat van de Nederlandse Antillen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 28 (GT) n.v.t.

Artikel 1

Een origine-certificaat voor op Curaçao gefabriceerde producten wordt vastgesteld overeenkomstig het in de bijlage van dit landsbesluit opgenomen model, onder de benaming “Certificate of origin of Curaçao”.

Artikel 2

Het origine-certificaat kan slechts worden afgegeven wanneer het producten betreft:
a. die geheel op Curaçao zijn voortgebracht;
b. waarvan de bestanddelen zijn ingevoerd, doch die hier te lande een substantiële bewerking hebben ondergaan.
Van een substantiële bewerking is sprake wanneer de lokaal toegevoegde waarde minstens 20% bedraagt van de af-fabrieksprijs; in bijzondere gevallen kan de Minister van Economische Ontwikkeling hiervan afwijken.

Artikel 3

Het origine-certificaat wordt op schriftelijk verzoek afgegeven door de Sector-directeur Buitenlandse Economische Samenwerking of een door deze bij beschikking aan te wijzen onder hem ressorterende ambtenaar.
Een afschrift van bedoeld certificaat wordt aan de Minister van Economische Ontwikkeling toegezonden.

Artikel 4

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als “Besluit origine-certificaat van Curaçao”.

BIJLAGE

behorende bij het Landsbesluit h.a.m. van de 21ste augustus 1987 (P.B. 1987, no. 109) (No. 1836/JAZ).

CERTIFICATE OF ORIGIN OF CURAÇAO

 

 

 

Naar boven