Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de juni 2006 ter uitvoering van artikel 64, vierde lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) ter vaststelling van de dienstkleding ten behoeve van de inspecteurs belast met de toezicht op grond van artikel 62 van de Bouw- en Woningverordening 1935 (A.B. 1952, no. 14) en de buitengewone agenten van politie van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting belast met controlewerkzaamheden in het kader van het Eilandelijke Ontwikkelingsplan Curaçao (A.B. 1995, no. 36) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de juni 2006 ter uitvoering van artikel 64, vierde lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) ter vaststelling van de dienstkleding ten behoeve van de inspecteurs belast met de toezicht op grond van artikel 62 van de Bouw- en Woningverordening 1935 (A.B. 1952, no. 14) en de buitengewone agenten van politie van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting belast met controlewerkzaamheden in het kader van het Eilandelijke Ontwikkelingsplan Curaçao (A.B. 1995, no. 36)

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 105
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 30-08-2023
Datum inwerktreding: 15-06-2006


LANDSBESLUIT van de 30ste augustus 2023 , no. 23/1817, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de juni 2006 ter uitvoering van artikel 64, vierde lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159) ter vaststelling van de dienstkleding ten behoeve van de inspecteurs belast met de toezicht op grond van artikel 62 van de Bouw- en Woningverordening 1935 (A.B. 1952, no. 14) en de buitengewone agenten van politie van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting belast met controlewerkzaamheden in het kader van het Eilandelijke Ontwikkelingsplan Curaçao (A.B. 1995, no. 36)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
15-06-2006 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 105 (GT) n.v.t.

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

a.      ambtenaar     : hij die door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning is benoemd in de functie van inspecteur op grond van artikel 62 van de Bouw en Woningverordening 1935 of als buitengewoon agent van politie belast met controle werkzaamheden in het kader van het Eilandelijke Ontwikkelingsplan Curaçao;

 

b.      Hoofd             : het Hoofd van de Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning;

 

c.       dienst             : de Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke    Ordening en Planning.

 

 

 

Artikel 2

 1. Bij indiensttreding en vervolgens jaarlijks wordt naar behoefte door de dienst dienstkleding verstrekt aan de ambtenaar.
 2. Deze dienstkleding bestaat voor zover noodzakelijk uit ten hoogste:
  a. twee paar veiligheidsschoenen;
  b. één veiligheidshelm;
  c. één veiligheidsbril;
  d. één paar veiligheidshandschoenen.

Artikel 3

 1. Het model van de in artikel 2 omschreven dienstkleding wordt door of namens de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning vastgesteld met inachtneming van de volgende eisen:
a.   voor de veiligheidsschoenen                : – een stalen neus;

– een stalen tussenzool;

– een antislip zool;

– bestand tegen vochtige omstandigheden;

 

b.  voor de veiligheidshelm                        : – vervaardigd van thermoplastisch materiaal;

– het binnenwerk moet voldoende vering   hebben;

– het bandenstelsel moet er voor kunnen zorgen dat de helm niet afvalt;

-voldoende ruimte geven tussen de helmschaal en het hoofd van de drager;

 

c.  voor de veiligheidsbril                           : – het montuur moet van kunststof of mineraal zijn;

– de glazen zijn van kunststof of glas, al dan  niet op sterkte geslepen;

– mogelijkheid aanwezig voor het plaatsten van zijkapjes aan de veiligheidsbril;

 

d.  voor de veiligheidshandschoenen       : – beschermend zijn tegen mechanische invloeden.

2. De aan te schaffen dienstkleding dient gecertificeerd te zijn.

Artikel 4

Bij de uitoefening van de dienst dient de dienstkleding in overeenstemming met de daarvoor door het Hoofd gegeven richtlijnen te worden gedragen.

 

Artikel 5

 1. De verstrekte kleding moet door de zorg en voor rekening van de ambtenaar behoorlijk worden onderhouden.
 2. De ambtenaar is verplicht de dienstkleding aan een inspectie te laten onderwerpen zo dikwijls als het Hoofd dit nodig acht.

 

 

Artikel 6

 1. De verstrekte dienstkleding blijft eigendom van het Land Curaçao.
 2. Bij het beëindigen van het dienstverband worden de verstrekte kledingstukken bij een door het Hoofd aangewezen locatie ingeleverd.

Artikel 7

(vervallen)

Naar boven