Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 19
Categorie: Besluit
Datum ondertekening: 24-04-2019
Datum inwerktreding: 20-01-2019


Besluit van de 24ste april 2019 tot afkondiging van het besluit van Rijkswet van 5 december 2018, houdende goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de m

Naar boven