Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 37
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Gezondheid, Milieu & Natuur
Datum ondertekening: 19-06-2019
Datum inwerktreding: 29-06-2019
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VII Openbare gezondheid)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de juni 2019 houdende herziening van de aanwijzing van ziekenhuisvoorzieningen in Curaçao (Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019)

Artikel 1

Als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening zorginstellingen , worden aangewezen de navolgende zorginstellingen:
a. het Curaçao Medical Center;
b. het Advent Ziekenhuis;
c. het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles;
d. het St. Elisabeth Hospitaal.

Artikel 2

Artikel 1, onderdeel d, vervalt met ingang van een bij landsbesluit vast te stellen datum.

Artikel 3

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 19de november 2007 tot aanwijzing van zorginstellingen als ziekenhuisvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Landsverordening zorginstellingen alsmede ter uitvoering van artikel 28 van die landsverordening, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 12de juni 2019, houdende herziening van de aanwijzing van ziekenhuisvoorzieningen in Curaçao, wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorzieningen 2019.

Naar boven