Landsbesluit afkondiging tweede verlenging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit afkondiging tweede verlenging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 12-09-2021
Publicatienummer: P.B. 2021, no. 70
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 07-06-2021
Datum inwerktreding: 08-06-2021


LANDSBESLUIT van de 7de juni 2021, no. 21/897

Artikel 1

Vanwege de COVID-19 pandemie wordt voor het Land Curaçao, om redenen zoals in de considerans vermeld, de uitzonderingstoestand, zoals afgekondigd bij het Landsbesluit uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie, nogmaals verlengd voor een periode van negentig dagen.

Artikel 2

De Minister van Algemene Zaken stuurt een afschrift van dit landsbesluit aan de Staten van Curaçao, het secretariaat van de Raad van Ministers van Curaçao, de Raad van Advies Curaçao, de Algemene Rekenkamer Curaçao, de Ombudsman van Curaçao, de Sociaal Economische Raad, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het Openbaar Ministerie, de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de regering van Nederland, de regering van Aruba, de regering van Sint Maarten en de Rampenbestrijdingsorganisatie.

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 8 juni 2021.

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit afkondiging tweede verlenging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

Naar boven