Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 12-09-2021
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 141
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 10-12-2020
Datum inwerktreding: 10-12-2020


LANDSBESLUIT van de 10de december 2020, no. 20/1796

Artikel 1

Vanwege de COVID-19 pandemie wordt voor het Land Curaçao, om redenen zoals in de considerans vermeld, de uitzonderingstoestand afgekondigd voor een periode van 90 dagen.

Artikel 2

Gedurende de periode van de uitzonderingtoestand, bedoeld in artikel 1, worden de bepalingen in de artikelen 9, 11, eerste lid, onderdeel b, derde en vierde lid, 19, 20, 22, 23, 24 en 27 van de Lei Estado di Emergensia in werking gesteld teneinde de daarin genoemde bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 3

De Minister van Algemene Zaken stuurt een afschrift van dit landsbesluit aan de Staten van Curaçao, het secretariaat van de Raad van Ministers van Curaçao, de Raad van Advies Curaçao, de Algemene Rekenkamer Curaçao, de Ombudsman van Curaçao, de Sociaal Economische Raad, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het Openbaar Ministerie, de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de regering van Nederland, de regering van Aruba, de regering van Sint Maarten, de Rampenbestrijdingsorganisatie.

Artikel 4

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 5

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

Artikel 6

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit afkondiging uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie.

Naar boven