Landsbesluit buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 61
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 29-06-2022
Datum inwerktreding: 29-06-2022


LANDSBESLUIT van de 29ste juni 2022

Artikel 1

Vanwege de aankomende tropische storm verkeert Curaçao in een crisis- en rampsituatie die zich als een buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 28 van de Lei Estado di Emergensia kwalificeert.

Artikel 2

Gedurende de periode van de buitengewone omstandigheid, bedoeld in artikel 1, worden de bepalingen in de artikelen 8, 9, 11, eerste lid, aanhef en onder b, derde en vierde lid, 23 en 27 van de Lei Estado di Emergensia in werking gesteld, teneinde de daarin genoemde bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit buitengewone omstandigheid potentiële tropische storm Bonnie.

Naar boven