Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 69
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 20-05-2021
Datum inwerktreding: 05-06-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XV Justitie )


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 20ste mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, en 22j, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
a. landsverordening: de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties;
b. last onder dwangsom: de last onder dwangsom, bedoeld in artikel 22a van de landsverordening;
c. bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 22i van de landsverordening.

Artikel 2

Het bedrag, bedoeld in artikel 22b, zevende lid, van de landsverordening waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, is NAf 500.000,-.

Artikel 3

De bestuurlijke boete wordt voor overtreding van de voorschriften, bedoeld in artikel 22j van de landsverordening:
a. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 1o tot en met 10o, 14o, 16o, 17o, tot en met 23o, van de landsverordening, verlenen vastgesteld in bijlage 1;
b. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 11o, van de landsverordening verlenen vastgesteld in bijlage 2;
c. door de personen en instellingen die diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, sub 12o, 13o en 15o van de landsverordening, of personen en instellingen die voornemens zijn de diensten te verlenen, vastgesteld in bijlage 3, bij dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Artikel 4

Het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melders ongebruikelijke transacties wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021.

Bijlage 1 behorende bij artikel 3, onderdeel a, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021

Artikel                   
11, eerste lid  NAf 15.000,-
11, derde lid  NAf 10.000,-
12, tweede lid  NAf 15.000,-
13  NAf 15.000,-
15a, eerste lid  NAf 15.000,-
15a, derde lid  NAf 15.000,-
22v, tweede lid  NAf 50.000,-
22mm, derde lid  NAf 20.000,-
22mm, achtste lid  NAf 15.000,-

Bijlage 2 behorende bij artikel 3, onderdeel b, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021

Artikel Diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel a, sub 11˚, onder a Diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel a, sub 11˚, onder b
11, eerste lid NAf 5000,- NAf 10.000,-
11, derde lid NAf 5000,- NAf 10.000,-
12, tweede lid NAf 5000,- NAf 10.000,-
13 NAf 5000,- NAf 10.000,-
15a, eerste lid  NAf 5000,- NAf 10.000,-
15a, derde lid NAf 5.000 NAf 10.000,-
22v, tweede lid   NAf 7.500,- NAf 15.000,-
22mm, derde lid   NAf 5.000,- NAf 10.000,-
22mm, achtste lid  NAf 5000,- NAf 10.000,-

Bijlage 3 behorende bij artikel 3, onderdeel c, van het Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021

Artikel Diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel a, sub 12˚ en 13˚ Diensten, genoemd in artikel 1, onderdeel a, sub 15˚
11, eerste lid NAf 5000,- NAf  8.000,-
11, derde lid NAf 5000,- NAf  8.000,-
12, tweede lid NAf 5000,- NAf  8.000,-
13 NAf 5000,- NAf  8.000,-
15a, eerste lid NAf 5000,- NAf  8.000,-
15a, derde lid NAf 5.000 NAf  8.000,-
22v, tweede lid  NAf 7.500,- NAf 12.000,-
22mm, derde lid  NAf 5.000,- NAf  8.000,-
22mm, achtste lid  Naf  5.000,- NAf  8.000,-
Naar boven