Landsbesluit formulieren uitzendwezen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit formulieren uitzendwezen

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 66
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
Datum ondertekening: 21-04-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK XI Arbeid)


LANDSBESLUIT van de 21ste april 2023, no. 23/1103, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Eilandsbesluit formulieren uitzendwezen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 66 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
landsbesluit: het Landsbesluit op het ter beschikking stellen arbeidskrachten .

Artikel 2

De termijn bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het landsbesluit wordt vastgesteld op dertig dagen na het einde van het kalenderjaar waarover de in dat artikellid bedoelde gegevens moeten worden verstrekt.

Artikel 3

De termijn bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het landsbesluit wordt vastgesteld op vijftien dagen na het einde van de maand waarover de in dat artikellid bedoelde mutaties moeten worden verstrekt.

Artikel 4

  1. Het model van het in artikel 13, eerste lid, van het in het landsbesluit bedoelde formulier wordt vastgesteld als bijlage A behorende bij dit landsbesluit.
  2. Het model van het in artikel 13, tweede lid, van het in het landsbesluit bedoelde formulier wordt vastgesteld als bijlage B behorende bij dit landsbesluit.

Artikel 5

De in artikel 13, eerste en tweede lid, van de in het landsbesluit bedoelde formulieren worden volledig en naar waarheid ingevuld en bij de Sector Arbeid ingediend.

Artikel 6

  1. Dit landsbesluit kan worden aangehaald als “Landsbesluit formulieren uitzendwezen” .
  2. (vervallen)

***

Bijlage behorende bij “Landsbesluit formulieren uitzendwezen”

bijlage A

JAAROVERZICHT CONFORM LANDSBESLUIT T.B.A. ART. 13, LID 1

Bijlage behorende bij “Landsbesluit formulieren uitzendwezen”

bijlage B

MAANDOVERZICHT CONFORM LANDSBESLUIT T.B.A. ART. 13, LID 2

Naar boven