Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 30ste juli 1969 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 30ste juli 1969 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58)

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 32
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 08-03-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 8ste maart 2023, no. 521, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 30ste juli 1969 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 32 (GT) n.v.t.

Artikel 1

Het verbod vervat in artikel 2 van de Landsverordening Winkelsluiting is niet van toepassing op:
a. een winkel, die deel uitmaakt van een woning en bedreven wordt vanuit een raam van die woning, mits de vloeroppervlakte van de ruimte die voor het gebruik als winkel gebezigd wordt niet meer bedraagt dan 16 m2 en de gezamenlijke verkoopwaarde van de voor verkoop bestemde goederen in of op het perceel, waarvan bedoelde winkel deel uitmaakt, niet meer bedraagt dan vijfhonderd gulden;
b. een winkel van waaruit uitsluitend bereide spijzen en dranken te verkrijgen zijn anders dan voor verbruik ter plaatse.

 

Artikel 2

(vervallen)

Naar boven