Landsbesluit Portefeuilleverdeling 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit Portefeuilleverdeling 2022

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 31
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 04-03-2022
Datum inwerktreding: 04-03-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)


LANDSBESLUIT van de 4de maart 2022, no. 22/270

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
 4 maart 2022 n.v.t. n.v.t. Portefeuilleverdeling P.B. 2022, no. 31 n.v.t.

Artikel 1

De portefeuilleverdeling binnen het huidige Kabinet luidt als volgt:

I. Minister van Algemene Zaken:
– Refineria di Korsou N.V.;
– Buskabaai N.V.;
– Kompania di Petroli i Gas Kòrsou N.V.;
– Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid (Reda
Sosial);
– Raad van Advies;
– Algemene Rekenkamer Curaçao;
– Ombudsman;
– Sociaal Economische Raad.

II. Minister van Financiën:
– Girobank N.V.;
– GI-RO Settlement Holding N.V.;
– Saba Bank Resources N.V.;
– Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen N.V.;
– Stichting Overheidsaccountantsbureau;
– Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau;
– Stichting Implementatie Privatisering (StIP);
– Stichting Gaming Control Board;
– Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten;
– Fundashon Wega di Number Kòrsou;
– Landsloterij Nederlandse Antillen;
– Algemeen Pensioenfonds van Curaçao;
– Werklieden Pensioenfonds;
– Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

III. Minister van Economische Ontwikkeling:
– Curaçao Oil (Curoil) N.V.;
– Integrated Utility Holding N.V. (Aqualectra);
– Curaçao Airport Holding N.V.;
– C.D.M. Holding N.V.;
– Curaçao Ports Authority N.V.;
– Curaçao Industrial and International Trade Development Company (Curinde)
N.V.;
– Curaçao Development Institute N.V.;
– Ontwikkelingsmaatschappij International Trade Center (I.T.C.) N.V.;
– Nederlands-Antilliaans Constructiebedrijf N.V.;
– Bonaire Vis Industrie N.V.;
– Hotelmaatschappij Bon-Antil N.V.;
– Curaçao-Eisenmetall (CUREIS) N.V.;
– Curaçao-Eisenmetall Shipbreaking Yard (CUREM) N.V.;
– International Caribbean Tourist N.V. in liquidatie;
– Curaçao Tourism Development Foundation;
– Fundashon Marshe;
– Stichting Korporashon Pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko);
– Stichting Ontwikkelingsfonds Nederlandse Antillen;
– Stichting Economische Ontwikkeling in liquidatie;
– Fundashon Sentro pa Desaroyo di Empresa Chiki Korsou (Sedeck);
– Stichting Administratiekantoor C.D.M. Holding;
– Stichting Secretariaat Curaçaos Informatica Stimulerings Plan (CISP-
Secretariaat);
– Fundashon Keramika;
– Fundashon Taxi Korsou;
– Curaçao Investment and Export Development Foundation (CINEX);
– Stichting DC Beheer;
– Stichting Beach Management Authority Openbare Stranden Curaçao;
– Fair Trade Authority Curaçao (FTAC);
– Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao.

IV. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport:
– Fundashon Organisashon pa Desaroyo Integral di Mucha i.o.;
– Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal;
– Stichting Studiefinanciering Curaçao;
– Fundashon Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion (prof. dr. Frank
Efraim Martinus);
– Fundashon Material pa Skol;
– Fundashon pa Inovashon di Enseñansa na Kòrsou (FIDE);
– Stichting voor Taalplanning (Fundashon pa Planifikashon di Idioma);
– Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (FEFFIK);
– Stichting Instituut voor Pedagogische en Sociale Opleidingen (IPSO);
– Stichting Onderhoud Schoolgebouwen (S.O.S.);
– Stichting Landhuis Knip (Fundashon Landhuis Kenepa);
– Fundashon Kas di Kultura Korsou in liquidatie;
– Stichting Schouwburg Curaçao;
– Fundashon Fasilidatnan Deportivo Korsou (F.F.D.K.);
– Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK);
– University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez.

V. Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur:
– Analytisch Diagnostisch Centrum N.V.;
– Selikor N.V.;
– Stichting Programmabureau Wellness Maatschappij i.o.;
– Stichting HNO Holding;
– Stichting Veeteelt Curaçao (Stivecu);
– Caribbean Research & Management of Biodiversity (Carmabi) Foundation;
– Stichting Opvangtehuis Brasami;
– Fundashon pa Maneho di Adikshon;
– Fundashon Kuido di Ambulans;
– Stichting Curaçao Emergency Medical Services (CEMS) in liquidatie;
– Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (BZV) in liquidatie;
– Fundashon Perspektiva i Sosten Integral (Fundashon PSI);
– Fonds Ziektekosten Overheids Gepensioneerden (FZOG);
– Eilandelijke raad voor de Volksgezondheid Curaçao.

VI. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning:
– Curaçao Data & Television N.V.;
– N.V. Autobusbedrijf Curaçao;
– Woningbouw Curaçao N.V.;
– Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider N.V.;
– A.B.C. Commuter Airways N.V.;
– Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij C.V.;
– C-Post International N.V.;
– N.V. Stadsherstel Willemstad;
– Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij N.V. in liquidatie;
– ALM 1997 Airline N.V. (Air ALM) in liquidatie;
– Post Nederlandse Antillen N.V. in liquidatie;
– Stichting Wegenfonds Curaçao;
– Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao;
– Fundashon Kas Popular;
– Stichting Monumentenfonds Curaçao;
– Bureau Telecommunicatie en Post.

VII. Minister van Justitie:
– Stichting Kwaliteitsborging Veiligheidsinstallaties Curaçao i.o.;
– Stichting Reclassering Curaçao;
– Stichting Beveiligingszorg Justitie;
– Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao;
– Stichting GVI Curaçao;
– Fundashon Guia di Famia Bao di Vigilansha di Huez (Stichting Gezinsvoogdij
Curaçao) in liquidatie;
– Bureau Intellectuele Eigendom;

VIII. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening:
– CORE N.V.;
– Fundashon Kurá Digital Kòrsou.

IX. Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn:
– Fundashon Tayer Soshal (Stichting Sociale Werkplaats);
– Sociale Verzekeringsbank (SVB);
– Fundashon Fondo Sosial pa Kombati Pobresa (Stichting Sociaal Fonds voor
Armoedebestrijding);
– Fundashon Ban Bario Bek;
– Fundashon pa Stimula Edukashon i Formashon den Bario;
– Fundashon Tuin Cas Cora.

Artikel 2

Het Landsbesluit van 23 augustus 2021, no. 21/1755 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan.

Artikel 5

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit Portefeuilleverdeling 2022.

Naar boven