Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid Raad van State van het Koninkrijk - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid Raad van State van het Koninkrijk

Publicatienummer: P.B. 2015, no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij   P.B. 2020, no. 107
Categorie: Landsbesluit
Onderwerp(en): Raad van Advies
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 17-03-2015
Datum inwerktreding: 01-08-2015
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XX Organisme van het koninkrijk)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 17de maart 2015 tot regeling van de schadeloosstelling van en andere financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van (...)

 

 

Datum inwerkingtreding Terugwerkende

kracht tot en met

 

Datum ingetrokken Betreft Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
1-8-2015

 

18-11-2011

 

Nieuwe regeling  P.B. 2015, no. 15

 

6-4-2019  29-8-2018

 

3-10-2020 Artikel 1, eerste lid P.B. 2019, no. 14
3-10-2020 29-8-2018 Artikel 1, eerste lid P.B. 2020, no. 107

 

Artikel 1

 1. Het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13,
  tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, geniet een schade-
  loosstelling van € 4.250 per maand.
 2. Het genot van de schadeloosstelling vangt aan met de dag van indiensttreding.
 3. Bij wijziging van de bezoldiging van de Nederlandse staatsraden wordt ook de
  schadeloosstelling van het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, bedoeld in
  het eerste lid, met een proportioneel bedrag gewijzigd bij Ministeriële regeling met
  algemene werking.

Artikel 2

Artikel 38 en artikel 43, derde en vierde lid, van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht vinden overeenkomstige toepassing in geval van overlijden dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid van het lid van de Raad van State van het Koninkrijk, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

[uitgewerkt]

Artikel 4

[uitgewerkt]

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid Raad van State van het Koninkrijk.

Naar boven