Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 81
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 15-11-2019
Datum inwerktreding: 17-12-2019
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIX Personeel)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 15de november 2019 ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

Artikel 1

 1. Er zijn 9 sectoren waarvoor het overleg over specifieke aangelegenheden betreffende de rechtstoestand van de onder desbetreffende sector ressorterende ambtenaren afzonderlijk in een Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken kan plaatsvinden.
 2. De sectoren, genoemd in het eerste lid, zijn:
  a. sector Algemene Zaken;
  b. sector Bestuur, Planning en Dienstverlening;
  c. sector Justitie;
  d. sector Financiën;
  e. sector Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport;
  f. sector Gezondheid, Milieu en Natuur;
  g. sector Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn;
  h. sector Economische Ontwikkeling en
  i. sector Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Artikel 2

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken.

Naar boven