Landsbesluit tijdelijk inreisverbod Europa - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit tijdelijk inreisverbod Europa

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 23-03-2020
Publicatienummer: P.B. 2020, no. 16
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 17-03-2020
Datum inwerktreding: 17-03-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VII Openbare gezondheid)
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK VIII Openbare veiligheid)


LANDSBESLUIT van de 17de maart 2020, no. 20/308

Artikel 1

Europa wordt als besmet gebied als bedoeld in artikel 6, ten 10, van de Quarantaine-verordening aangewezen.

Artikel 2

  1. Het is verboden personen door middel van luchtvaartuigen vanuit Europa naar Curaçao te vervoeren.
  2. Het is verboden met een luchtvaartuig vanuit Europa Curaçao aan te doen.

Artikel 3

  1. Het verbod, genoemd in artikel 2, eerste lid, geldt niet voor personen die ingezetenen zijn van Curaçao en die beschikken over een retourbiljet naar Curaçao.
  2. Het verbod, genoemd in artikel 2, tweede lid, geldt niet voor luchtvaartuigen die Curaçao aan doen voor het vervoeren van personen naar Europa.
  3. Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet van toepassing op bemanningsleden van luchtvaartuigen, voor zover zij daadwerkelijk werkzaam zijn op de toegestane vluchten naar en van Curaçao.
  4. Het verbod bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op medisch specialisten, ziekenverzorgenden of andere personen aan wie door of namens de Minister van Algemene Zaken toestemming is verleend.
  5. De in het vierde lid genoemde toestemming zal telkens alleen worden toegekend aan een persoon die naar het oordeel van de Minister van Algemene Zaken, in verband met de functie dan wel beroep van de persoon, voor het Land, dan wel de desbetreffende organisatie, instelling of bedrijf, wegens het algemeen belang zo spoedig mogelijk in Curaçao moet zijn.

Artikel 4

Dit landsbesluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Artikel 5

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan en werkt terug tot 13 maart 2020.

Artikel 6

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als “Landsbesluit tijdelijk inreisverbod Europa”.

Naar boven