LANDSBESLUIT van de 24ste juli 2023, no. 23/1557, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Besluit van de 20ste Juni 1950, houdende een tabel der seinen voor de scheepvaart in de haven van Willemstad - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

LANDSBESLUIT van de 24ste juli 2023, no. 23/1557, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Besluit van de 20ste Juni 1950, houdende een tabel der seinen voor de scheepvaart in de haven van Willemstad

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 93
Categorie: Geconsolideerde Tekst
Datum ondertekening: 27-08-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 24ste juli 2023, no. 23/1557, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Besluit van de 20ste Juni 1950, houdende een tabel der seinen voor de scheepvaart in de haven van Willemstad

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 93 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Voor de scheepvaart in de haven van Willemstad geldt de navolgende tabel van seinen:

SEINEN VAN DE SEINPOST “FORT NASSAU”

 

De hiernavolgende seinen:

1.  a zwarte bal halfstok
b een wit licht

geven te kennen, dat:

een of meer vaartuigen mogen vertrekken;

2. a zwarte bal in top
b twee rode lichten
de brug voor een of meer uitgaande vaartuigen geopend zal worden;
3. a zwarte bal in top en rode vlag
b een rood licht boven een wit licht
de brug geopend is voor een of meer uitgaande vaartuigen;
4.       a rode vlag
b een rood licht
(sein blijft getoond tot het laatste vaartuig de brug passeert)
het laatst uitgaande vaartuig de St. Annahaven binnenloopt en volgende vaartuigen dit niet meer mogen;
5.       a rode vlag en zwarte kegel
b een rood licht boven twee witte                lichten
het laatst uitgaande vaartuig “Ranke mast” passeert en de brug geopend blijft voor een of meer binnenkomende vaartuigen;
6.       a zwarte kegel
b twee witte lichten boven elkaar
ingeval de brug gesloten is, deze geopend zal worden voor een of meer binnenkomende vaartuigen; ingeval de brug reeds open is voor uitgaande vaartuigen, het laatste vaartuig de brug passeert;
7.       a groene vlag en zwarte kegel
b een groen licht boven een wit licht
de brug geopend is voor een of meer binnenkomende vaartuigen;
8.       a groene vlag
b een groen licht(sein blijft getoond tot het laatste vaartuig hetzij de St. Annahaven verlaat, hetzij in de St. Annahaven gemeerd ligt, hetzij de haven verspert)
het laatst binnenkomende vaartuig de boei passeert en volgende vaartuigen niet meer binnen mogen lopen;
9.       a rode vlag boven groene vlag
b een rood licht boven een groen licht
de haven is versperd door een manoeuvrerend vaartuig.
10.    a groene vlag boven rode vlag
b een groen licht boven een rood licht
de haven versperd is door onverwachte omstandigheden;
11.    a zwarte cilinder
b twee groene lichten boven elkaar
een vaartuig bezig is te verhalen;
12.    a internationale onderscheidingswimpel of het morsesein “R” (kort, lang, kort; . – .)
b morsesein “R” (kort, lang, kort; . – .) met morselamp
(de wimpel wordt niet gelijktijdig met andere seinen en niet langer dan een minuut getoond)
het loodssein of een verzoek om een sleepboot van een vaartuig gehoord of gezien is en doorgegeven.
13.    a “N”-vlag
b oker schitterlicht
een of meer oorlogsschepen mogen binnenkomen of vertrekken.
 

SEINEN VAN DE “KONINGIN EMMABRUG”

 

De hiernavolgende seinen:

1.       a blauwe vlag
b een blauw licht

geven te kennen, dat:

 

De brug binnen ongeveer vijf minuten geopend zal worden;

2.       een lange stoot op de sirene
(van 22.00 tot 06.00 uur geeft de sirene een gedempt geluid van lage toon)
de brug binnen een minuut geopend zal worden en het landverkeer gestopt moet worden;
3.       vier lange stoten op de sirene

 

de brug niet geopend kan of mag worden.
 

SEINEN VAN HET HAVENKANTOOR

 

De hiernavolgende seinen:

1.       a groene vlag
b een groen licht

geven te kennen, dat:

de brugwachter de brug moet sluiten;

2.       a rode vlag
b een rood licht
de brugwachter de brug geopend moet houden.
 

SEINEN VAN DE VAARTUIGEN

 

De hiernavolgende seinen:

1.       a zwarte bal in top
b een wit licht boven een rood licht
(het sein wordt onmiddellijk gevolgd door een lange stoot op de stoomfluit of de sirene; het mag slechts gegeven worden indien blijkens de seinen van “Fort Nassau” de haven vrij is)

geven te kennen, dat:

 

het vaartuig wenst te verhalen;

2.       twee lange stoten op de stoomfluit of op de sirene het vaartuig direct een loods verlangt;

 

3.       drie lange stoten op de stoomfluit of op de sirene het vaartuig verzoekt de brug te openen;
4.       vier lange stoten op de stoomfluit of op de sirene de manoeuvre van het vaartuig voorlopig is opgehouden;
5.       tien korte stoten op de stoomfluit of op de sirene er brand aan boord is;
6.       het morseteken “K” (lang, kort, lang; – . -) op de stoomfluit of op de sirene het vaartuig toestemming verzoekt tot het versperren van de vaart in de St. Annahaven;
7.       het morseteken “B” (lang, kort, kort, kort; – . . .) op de stoomfluit of op de sirene het vaartuig de vaart in de St. Annahaven na versperring vrij geeft;
8.       het morseteken “X” (lang, kort, kort, lang; – . . -) op de stoomfluit of op de sirene het vaartuig een sleepboot wenst.
9.       het morseteken “V” (kort, kort, kort, lang) op stoomfluit of sirene:
a. varende in de St. Annabaai
b. varende in het Schottegat
 

het vaartuig door onvoorziene omstandigheden de St. Annabaai verspert;

het vaartuig door onverwachte omstandigheden onmanoeuvreerbaar is, andere schepen moeten vrij houden.

AANTEKENING bij vorenstaande tabel. De hiervoor onder a vermelde seinen worden gebruikt overdag (van zonsopgang tot zonsondergang); de onder b vermelde seinen worden gebruikt des nachts (van zonsondergang tot zonsopgang).

Ter vermindering van de nachtelijke stoornis, veroorzaakt door geluidseinen, is het verboden deze seinen te geven van 22.00 tot 06.00 uur met een vaartuig, dat zich bevindt in het gedeelte van de St. Annahaven gelegen tussen “Ranke mast” en de haveningang.

De navolgende seinen treden hiervoor in de plaats:

twee rode lichten boven elkaar:                               te kennen gevend, dat het vaartuig verzoekt de vaart in de St. Annahaven te mogen versperren;

het doven dezer twee rode lichten:                        te kennen gevend, ingeval het vaartuig vertrekt, dat verzocht wordt de brug te openen en ingeval het vaartuig binnengekomen of verhalend is, dat de haven wederom vrij is.

Ter vermijding van storing en verwarring is het aan vaartuigen verboden andere geluidseinen te geven dan in deze tabel zijn voorgeschreven of voor veilige navigatie noodzakelijk zijn

Artikel 2

De in artikel 1 voorkomende tabel zal ten kantore van de Havenmeester zowel in het Nederlands als in het Papiaments voor belanghebbenden verkrijgbaar zijn.

 

Artikel 3

(vervallen)

 

Naar boven