Landsbesluit vergoeding leden Electorale Raad - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit vergoeding leden Electorale Raad

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 110
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 15-10-2021
Datum inwerktreding: 16-10-2021
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 15de oktober 2021 houdende vaststelling van de geldelijke vergoeding en de vergoeding van bijzondere kosten van de leden van de Electorale Raad

Artikel 1

  1. De voorzitter van de Electorale Raad ontvangt een geldelijke vergoeding van NAf 1500,- per maand.
  2. De plaatsvervangend voorzitter van de Electorale Raad ontvangt een geldelijke vergoeding van NAf 1200,- per maand.
  3. De overige leden van de Electorale Raad ontvangen een geldelijke vergoeding van NAf 1000,- per maand.

Artikel 2

  1. De Electorale Raad kan besluiten dat haar leden voor werkzaamheden naar het buitenland reizen.
  2. Bij reizen als bedoeld in het eerste lid, worden de kosten van vervoer, hotel, telefoon en internet vergoed, overeenkomstig het ter zake vastgestelde beleid voor ministers. De vergoeding wegens reiskosten wordt niet genoten indien vrije overtocht is verleend.
  3. Bij het vliegen maken de leden gebruik van economy class. Op vluchten die langer dan drie uur duren, kan tot ten hoogste in businessclass worden gevlogen.
  4. Voor het dekken van het verblijf in het buitenland stelt de Electorale Raad een compensatie vast op dagbasis overeenkomstig het ter zake vastgestelde beleid voor ministers.
  5. Het maximumbedrag voor een compensatie, genoemd in het vierde lid, wordt gehalveerd indien het desbetreffende verblijf korter dan twaalf uren duurt.
  6. De vergoeding, bedoeld in het tweede lid, en de compensatie, bedoeld in het vierde lid, worden op geen enkele wijze, in geld of natura, aangevuld en de kosten van het verblijf in het buitenland worden uitsluitend in de vorm van die vergoeding en compensatie ten laste van de begroting van de Electorale Raad gebracht.

Artikel 3

Bij het maken van een reis volgens de bepalingen van dit landsbesluit, worden de premiekosten van een vrijwillige verzekering tegen reisongevallen vergoed, overeenkomstig het Landsbesluit Verzekering Vliegrisico’s 1952 .

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 10 oktober 2020.

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit vergoeding leden Electorale Raad.

Naar boven