Landsbesluit vervroegd vrijwillige uitstroom bij Stichting Overheidsaccountantsbureau - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit vervroegd vrijwillige uitstroom bij Stichting Overheidsaccountantsbureau

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 82
Categorie: Landsbesluit
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 01-08-2022
Datum inwerktreding: 01-08-2022


LANDSBESLUIT van de 1 augustus 2022, no. 22/1482, ter uitvoering van artikel 13 van de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom

Artikel 1

De Stichting Overheidsaccountantsbureau wordt aangewezen als instantie waarop de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, met dien verstande dat de Stichting Overheidsaccountantsbureau zorg zal dragen voor een commissie en deze te belasten met de taken gelijk aan de commissie bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom.

Artikel 2

  1. De Stichting Overheidsaccountantsbureau zal ten behoeve van de gerechtigde, alle kosten voortvloeiende uit de uitvoering van de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom bekostigen, met uitzondering van de kosten die ten laste van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao komen.
  2. De Stichting Overheidsaccountantsbureau zal ten behoeve van de gerechtigde een uitvoeringsovereenkomst met het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao aangaan ter uitvoering van de Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom.

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst.

Artikel 4

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit vervroegd vrijwillige uitstroom bij Stichting Overheidsaccountantsbureau.

Naar boven