Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Curaçaose diploma’s - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Curaçaose diploma’s

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 13 (Geconsolideerde Tekst)
Categorie: Landsbesluit houdende algemene maatregelen
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 08-03-2019
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


LANDSBESLUIT van de 8ste maart 2019, no. 19/0537, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Antilliaanse diploma’s

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2000

   

Nieuwe regeling

P.B. 2000, no. 142

 

n.v.t.

   

Geconsolideerde tekst

P.B. 2019, no. 13

 

Artikel 1

 1. Indien een diploma voldoet aan de vastgestelde voorwaarden kan de Minister verklaren dat de bezitter van een, buiten Curaçao, behaald diploma, de bevoegdheid heeft om voortgezet onderwijs te geven in Curaçao in de vakken en aan de scholen, door hem aangegeven.
 2. De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn:
  1. het diploma moet behaald zijn aan een buiten Curaçao gevolgde opleiding hetwelk qua duur en inhoud gelijkwaardig is aan enige Curaçaose opleiding waaraan een diploma met onderwijsbevoegdheid is verbonden;
  2. aan het diploma moet in het land van herkomst een onderwijsbevoegdheid verbonden zijn;
  3. het diploma is niet opgenomen in de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs 1.
 3. Ter verkrijging van de onderwijsbevoegdheid dient de bezitter, bedoeld in het eerste lid, bij de Minister een verzoek daartoe in onder bijvoeging van:
  1. een kopie van het diploma;
  2. een kopie van de cijferlijst c.q. het transcript;
  3. een kopie van de studiegids van het betreffende examenjaar;
  4. personalia van de bezitter.
 4. De Minister neemt binnen twee maanden na de datum van ontvangst van het verzoek een beslissing op het verzoek.
 5. Het model van de verklaring, bedoeld in het eerste lid, wordt door de Minister vastgesteld.
 6. In dit artikel wordt onder Minister verstaan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

Artikel 2

(vervallen)

Artikel 3

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit voorschriften onderwijsbevoegdheid niet-Curaçaose diploma’s.


 • [1] P.B. 1979, no. 29.
Naar boven