Landsverordening goedkeuring onderhandse verkoop domaniale gronden J.B. Gorsiraweg no. 1 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsverordening goedkeuring onderhandse verkoop domaniale gronden J.B. Gorsiraweg no. 1

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 119
Categorie: Landsverordening
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 17-11-2022
Datum inwerktreding: 19-11-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XVIII Organisme van het land)


LANDSVERORDENING van de 17de november 2022 strekkende tot de goedkeuring van de onderhandse verkoop van de domaniale gronden gelegen aan de J.B. Gorsiraweg no. 1, met een totale oppervlakte van 3007 m2

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
19 november 2022 12 november 2019 n.v.t. moederregeling P.B. 2022, no.119 2022-2023-205

Artikel 1

In afwijking van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening domaniale gronden wordt in het belang van het Land goedkeuring verleend voor de onderhandse verkoop van de domaniale gronden gelegen aan de J.B. Gorsiraweg no. 1, kadastraal bekend als Stadsdistrict, Sectie A, ter waarde van NAf 850.000,- (achthonderdvijftigduizend Nederlands-Antilliaanse guldens), met de volgende nummers en grootte:
a. 1768, groot 425 m2 (vierhonderdvijfentwintig vierkante meters);
b. 1798, groot 975 m2 (negenhonderdvijfenzeventig vierkante meters);
c. 5595, groot 690 m2 (zeshonderdnegentig vierkante meters);
d. 5819, groot 62 m2 (tweeënzestig vierkante meters);
e. 5996, groot 367 m2 (driehonderdzevenenzestig vierkante meters); en
f. 4681, groot 488 m2 (vierhonderdachtentachtig vierkante meters),
met een totale oppervlakte van 3007 m2 (drieduizendzeven vierkante meters), plaatselijk bekend als “Consulate General of the United States of America”, allen te Willemstad, aan de rechtspersoon de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel 2

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 12 november 2019.

Artikel 3

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening goedkeuring onderhandse verkoop domaniale gronden J.B. Gorsiraweg no. 1.

Naar boven