LANDSVERORDENING van de 7de december 2020 houdende aanvaarding door Curaçao van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

LANDSVERORDENING van de 7de december 2020 houdende aanvaarding door Curaçao van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 140
Categorie: Landsverordening
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 07-12-2020
Datum inwerktreding: 11-12-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XX Organisme van het koninkrijk)


LANDSVERORDENING van de 7de december 2020 houdende aanvaarding door Curaçao van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

Artikel 1

Het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet tot wijziging van het lid Van Laar van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe), wordt door Curaçao aanvaard.

Artikel 2

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Naar boven