MB Tijdelijk aanwijzing Hof en cellencomplex Barber als verboden gebied voor luchtvaartuigen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

MB Tijdelijk aanwijzing Hof en cellencomplex Barber als verboden gebied voor luchtvaartuigen

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 99
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 27-08-2021
Datum inwerktreding: 27-08-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( Hoofdstuk IX Verkeer en vervoer)


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 27ste augustus 2021

Artikel 1

  1. De locatie, Emancipatie Boulevard Dominico F. Don Martina 18, alwaar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna het Hof) is gevestigd en het cellencomplex te Barber, gelegen aan Barber z/n worden als verboden gebied aangewezen voor luchtvaartuigen voor de periode van 7 september 2021 om 0.00 uur tot en met 11 september 2021 om 23.59 uur.
  2. Het Hof wordt nader gedefinieerd en heeft de navolgende coördinaten: 12o07’37.00”N 68o54’27.09”W. Het cellencomplex te Barber wordt nader gedefinieerd en heeft de navolgende coördinaten: 12o17’05.37”N 69o04’31.96”W, zoals afgebeeld in de bijlage aan deze ontheffing.
  3. De verboden gebieden bestrijken een gebied met een straal van 2000 meter vanaf de coördinaten genoemd in het tweede lid.
  4. Het gebied genoemd in het derde lid heeft een maximumhoogte van 10000 voet.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

Artikel 3

Deze ministeriële beschikking wordt bekend gemaakt in het Publicatieblad.

Bijlage afbeelding verboden gebieden.

Naar boven