MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 28ste juni 2022 tot aankondiging van crisissituatie en rampsituatie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 28ste juni 2022 tot aankondiging van crisissituatie en rampsituatie

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 60
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 28-06-2022
Datum inwerktreding: 28-06-2022


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 28ste juni 2022

Crisis

Artikel 1

  1. Curaçao verkeert per 28 juni 2022, 11.00 uur in een crisissituatie, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Landsverordening rampenbestrijding en crisisbeheersing, wegens de dreiging van een tropische storm.
  2. Met ingang van dagtekening van het tijdstip bedoeld in het eerste lid wordt het Rampenplan Curaçao in werking gesteld en wordt meteen opgeschaald naar GRIP 3.
  3. De diensten en organisaties treffen met inachtneming van het Rampenplan Curaçao de nodige maatregelen met het oog op de rampenbestrijding en crisisbeheersing en verlenen aan de uitvoering van dit plan hun volledige medewerking.

Ramp

Artikel 2

Curaçao verkeert per 29 juni 2022 om 18.00 uur in een rampsituatie.

Bekendmaking

Artikel 3

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Inwerkingtreding

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening

Naar boven