Ministeriële regeling dringende redenen II - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling dringende redenen II

Publicatienummer: P.B. 2017, no. 95
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Onderwerp(en): Internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen Dringende redenen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 01-11-2017
Datum inwerktreding: 16-11-2017
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 1ste november 2017 ter uitvoering van artikel 30, vierde lid, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Ministeriële regeling dringende redenen II)

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum ingetrokken

Betreft

Vindplaats    

Zittingsjaar

16 november 2017

6 oktober 2017

n.v.t.

Nieuwe regeling

P.B. 2017, no. 95

n.v.t.

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 30, vierde lid, derde volzin, van de landsverordening wordt als dringende reden de Supplementary Review van de Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes aangemerkt.

Artikel 2

1. Indien er sprake is van dringende reden als bedoeld in artikel 1, stelt de minister degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die in Curaçao woont of is gevestigd, schriftelijk in kennis van zijn voornemen om tot inwilliging van het verzoek om inlichtingen over te gaan.
2. Na ontvangst van goedkeuring van degene als bedoeld in het eerste lid, om onmiddellijk tot inwilliging van het verzoek om inlichtingen over te gaan, kan de minister besluiten om onmiddellijk tot inwilliging van het verzoek over te gaan.

Artikel 3

De Ministeriële regeling dringende redenen wordt ingetrokken.

2 style=”text-align: center;”>Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 6 oktober 2017.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling dringende redenen II.

Naar boven