Ministeriële regeling landings- en parkeergelden 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling landings- en parkeergelden 2022

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 114
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 28-10-2021
Datum inwerktreding: 01-01-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen )


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 28ste oktober 2021 ter uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening landings- en parkeergelden

Datum inwerking­

treding

Terugwerken­de kracht tot en met Datum ingetrokken/ Overgangs­regeling Betreft Vind­plaats Opmerking
1 januari 2022 n.v.t. n.v.t. t.u.v. artikel 8 lid 2 Lv. landings- en parkeergelden P.B. 2021, no. 114. P.B. 2018, no. 67 wordt ingetrokken.

Artikel 1

  1. Het landingsgeld bedraagt voor elke landing US$ 8.97 per ton startgewicht of een gedeelte daarvan, met een minimum van US$ 21.60 per landing.
  2. Genoemde bedragen kunnen tevens worden uitgedrukt in de tegenwaarde ervan in Nederlands-Antilliaanse guldens.

Artikel 2

  1. Het parkeergeld bedraagt US$ 0.61 per ton startgewicht of een gedeelte daarvan, per periode van vierentwintig uur of een gedeelte daarvan.
  2. In afwijking van het eerste lid wordt het verschuldigde parkeergeld als volgt verminderd:
    a. vanaf het eerste uur van de derde dag volgende op die van de landing van het vliegtuig tot en met het laatste uur van de dertigste dag na die landing: met 50%;
    b. vanaf het eerste uur van de eenendertigste dag na die van de landing van het vliegtuig: met 75%.
  3. Over de eerste twee uren na de landing is geen parkeergeld verschuldigd.
  4. De in dit artikel bedoelde bedragen kunnen tevens worden uitgedrukt in de tegenwaarde ervan in Nederlands-Antilliaanse guldens.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling landings- en parkeergelden 2022.

Naar boven