Ministeriële regeling luchtvaartveiligheidsheffing 2024 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling luchtvaartveiligheidsheffing 2024

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 126
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 27-10-2023
Datum inwerktreding: 01-01-2024
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDTUK IX Verkeer en vervoer)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 27ste oktober 2023 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing

Datum inwerking-­

treding

Terugwerken­de kracht tot en met Vervaldatum Betreft Vind­plaats Zittingsjaar
1 -1-2024 n.v.t. 1-1-2025 t..u.v. art. 3, eerste lid, van de Lv. Luchtvaart-veiligheids-heffing P.B. 2023, no. 126 n.v.t.

Artikel 1

  1. Alle vertrekkende passagiers, met uitzondering van de vertrekkende passagiers die vrijgesteld zijn conform artikel 4 van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing, moeten een bedrag van US$ 1.73 per passagier betalen aan luchtvaartveiligheidsheffing.
  2. Het in dit artikel genoemde bedrag kan tevens worden uitgedrukt in de tegenwaarde ervan in Nederlands-Antilliaanse guldens.

Artikel 2

Op vertrekkende passagiers genoemd in artikel 1, eerste lid, die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze ministeriele regeling reeds voor hun vervoerbewijs hebben betaald voor vluchten die na 1 januari 2024 worden uitgevoerd, is deze ministeriele regeling niet van toepassing.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling luchtvaartveiligheidsheffing 2024.

Naar boven