Ministeriële regeling vrijstelling omzetbelasting bij invoer - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Ministeriële regeling vrijstelling omzetbelasting bij invoer

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 60
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 26-09-2019
Datum inwerktreding: 27-09-2019
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 26ste september 2019 ter uitvoering van artikel 14c, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Ministeriële regeling vrijstelling omzetbelasting bij invoer)

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 14c, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999, worden de volgende goederen aangewezen, die bij de invoer van de omzetbelasting zijn vrijgesteld:
a. brood, eieren, rijst, aardappelen, graan, meel, babyvoeding, fruit en groenten, met uitzondering van fruit en groenten in conserven of ingevroren;
b. medische kunst- en hulpmiddelen. Onder medische kunst- en hulpmiddelen worden verstaan orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel;
c. geneesmiddelen voor mensen, voor zover deze geneesmiddelen op recept van een arts in de zin van de Landsverordening van de 19de december 1958 regelende de uitoefening van de geneeskunde worden verstrekt.

 

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 september 2019.

 

Artikel 3

Deze ministeriele regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling vrijstelling omzetbelasting bij invoer.

Naar boven