Regeling eindtermen sector Economie en Handel, sectoronderdeel Financiële administratie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Regeling eindtermen sector Economie en Handel, sectoronderdeel Financiële administratie

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 42
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 10-01-2022
Datum inwerktreding: 18-05-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 10de januari 2022 ter uitvoering van artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
18-5-2022 n.v.t n.v.t. ter uitvoering van artikel 18, tweede lid, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie (Regeling eindtermen sector Economie en Handel, sectoronderdeel Financiële administratie) P.B. 2022, no.42 n.v.t.

Artikel 1

De eindtermen voor de sector Economie en Handel, sectoronderdeel Financiële administratie, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs wordt vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eindtermen sector Economie en Handel, sectoronderdeel Financiële administratie.

Naar boven