Regeling vakantiedagen funderend onderwijs - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Regeling vakantiedagen funderend onderwijs

Publicatienummer: P.B. 2014, no. 89 (Geconsolideerde Tekst)
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 02-10-2019
Datum inwerktreding: 24-01-2009
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 17de september 2019, no. 2018/55267, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Regeling vakantiedagen funderend onderwijs

Artikel 1

 1. Het totale aantal vakantiedagen bedraagt, met inbegrip van de feestdagen, genoemd in het tweede lid, 61 schooldagen per jaar.
 2. De in het eerste lid bedoelde feestdagen zijn:
  de nieuwjaarsdag;
  de dag vallende na de Carnavalsoptocht;
  de Goede Vrijdag;
  de christelijke tweede Paasdag;
  de Hemelvaartsdag;
  de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd;
  de dag waarop de dag van de Arbeid officieel wordt gevierd;
  de datum 15 december (“de Koninkrijksdag dan wel Dia di Reino dan wel Kingdom Day”);
  de eerste en tweede Kerstdag;
  (vervallen)
  de datum 2 juli;
  (vervallen)
  (vervallen)
  (vervallen)

Artikel 2

 1. Deze ministeriele regeling met algemene werking wordt aangehaald als: Regeling vakantiedagen funderend onderwijs.
 2. (vervallen)
Naar boven