Regeling verklaring omtrent het gedrag - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Regeling verklaring omtrent het gedrag

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 146
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 23-11-2020
Datum inwerktreding: 13-12-2020


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 23ste november 2020, ter uitvoering van de artikelen 14, eerste lid, 15, derde lid en 17, derde lid van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag

Artikel 1

De uittreksels uit de strafregisters ten dienste van de afgifte van de verklaringen omtrent het gedrag worden verstrekt aan de Beleidsorganisatie van het Ministerie van Justitie door middel van een door of namens de Procureur-Generaal gewaarmerkt afschrift of een gewaarmerkte kopie van het strafblad.

Artikel 2

De tekst en het model van de verklaring omtrent het gedrag worden vastgesteld als aangegeven in de bijlagen I, II, en III, respectievelijk in de Nederlandse, de Engelse en de Spaanse taal.

Artikel 3

Het formulier, houdende het verzoek tot afgifte van een verklaring omtrent het gedrag, wordt vastgesteld als aangegeven in bijlage IV. Dit formulier kan digitaal ter beschikking worden gesteld aan het publiek en digitaal worden ingediend mits het formulier de handtekening van de aanvrager draagt.

Artikel 4

De ministeriële beschikking van de 12e augustus 1969 , ter uitvoering van de artikelen 14, eerste lid, 15, derde lid en 17, derde lid van de Landsverordening op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Regeling verklaring omtrent het gedrag.

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IV

Naar boven