Tijdelijke regeling aard van activiteiten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling aard van activiteiten

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 58
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 16-06-2023
Datum inwerktreding: 23-06-2023
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IV Belastingen)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 16de juni 2023 ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, onderdeel c, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Vervaldatum Betreft Vindplaats Zittingsjaar
23-6-2023 n.v.t. 23-6-2025. uitvoering art. 1, lid 2, onderdeel c, Lv. belastingfaciliteiten investeringen P.B. 2023, no. 58 n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 1, tweede lid, onderdeel c, onder 2°, 7°, 13°, 14° en 16⁰, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, wordt er voldaan aan de aard van de activiteiten, indien de bedrijfsactiviteiten van de onderneming geheel of nagenoeg geheel gericht zijn op ten minste een van de activiteiten, genoemd onder 2°, 7°, 13°, 14° en 16⁰ van artikel 1, tweede lid, onderdeel c.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en vervalt twee jaar na datum van inwerkingtreding.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling aard van activiteiten.

Naar boven