Tijdelijke regeling afwijking centrale examens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. voor het schooljaar 2021-2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling afwijking centrale examens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. voor het schooljaar 2021-2022

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 53
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
Datum ondertekening: 10-06-2022
Datum inwerktreding: 11-06-2022
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 10de juni 2022 ter uitvoering van artikel 33, derde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. en artikel 22, tweede lid, van het Landsbesluit landsexamen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. (Tijdelijke regeling afwijking centrale examens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. voor het schooljaar 2021-2022)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Verval datum Betreft Vindplaats Zittingsjaar
11-6-2022 14-2-2022 Met ingang schooljaar 2022-2023

.

T.u.v. artikel 33, lid 3, Lb. eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. en artikel 22, lid 2, Lb landsexamen, v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. P.B. 2022, no.53 n.v.t.

Artikel 1

Herkansing

  1. In afwijking van artikel 41, eerste lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. hebben de kandidaten het recht om in twee vakken herkansing te doen.
  2. In afwijking van artikel 27, tweede lid, onderdeel b, van het Landsbesluit landsexamen v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. hebben de kandidaten in het schooljaar 2021-2022 het recht om in twee vakken herkansing te doen.

Artikel 2

Vaststelling uitslag eindexamens v.w.o en h.a.v.o.

Onverminderd het bepaalde in artikel 36, derde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. kan bij de vaststelling van de definitieve uitslag het eindcijfer van één vak buiten beschouwing worden gelaten door de kandidaat, met dien verstande:
a. dat dit niet voor de kernvakken geldt;
b. dat dit los staat van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet als een kandidaat hierdoor kan slagen;
c. dat op de cijferlijst alle resultaten worden vermeld met inbegrip van het resultaat van het vak dat buiten beschouwing is gelaten;
d. dat vakken of onderdelen die het combinatiecijfer bepalen niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Het combinatiecijfer, daarentegen, kan wel buiten beschouwing worden gelaten;
e. dat de onderdelen a tot en met d alleen van toepassing zijn op kandidaten voor wie in het schooljaar 2021-2022 de uitslag wordt bepaald.

Artikel 3

Vaststelling uitslag landsexamens v.w.o. en h.a.v.o.

Onverminderd het bepaalde in artikel 26, derde lid, van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. kan bij de vaststelling van de uitslag van kandidaten die opgaan voor het diploma het eindcijfer van één vak buiten beschouwing worden gelaten, met dien verstande:
a. dat dit niet voor de kernvakken geldt;
b. dat dit los staat van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet als een kandidaat hierdoor kan slagen;
c. dat op de cijferlijst alle resultaten worden vermeld dus ook het resultaat van het vak dat buiten beschouwing is gelaten;
d. dat vakken of onderdelen die het combinatiecijfer bepalen niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Het combinatiecijfer, daarentegen, kan wel buiten beschouwing worden gelaten;
e. dat de onderdelen a tot en met d alleen van toepassing zijn op kandidaten voor wie in het schooljaar 2021-2022 de uitslag wordt bepaald.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 14 februari 2022 en vervalt met ingang van het schooljaar 2022-2023.

Artikel 5

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling afwijking centrale examens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. voor het schooljaar 2021-2022.

Naar boven