Tijdelijke regeling algemene voorschriften en aanwijzing van openbare plaatsen in het kader van handhaving van openbare orde - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling algemene voorschriften en aanwijzing van openbare plaatsen in het kader van handhaving van openbare orde

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 29-06-2020
Publicatienummer: P.B. 2019, no. 87
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 29-12-2019
Datum inwerktreding: 29-12-2019
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste december 2019 ter uitvoering van artikel 5 en artikel 39a van de Landsverordening openbare orde tot het stellen van algemene voorschriften en aanwijzing van openbare plaatsen

Artikel 1

  1. Een ieder die in strijd handelt met artikel 7, artikel 9 of artikel 33, eerste lid onder a en onder b, van de Landsverordening openbare orde wordt terstond vervolgd.
  2. Een ieder die in strijd handelt met artikel 39a, eerste lid, van de Landsverordening openbare orde wordt terstond vervolgd, tenzij er sprake is van een samenkomst om te vergaderen of om een betoging te houden, die conform artikel 6 van de Landsverordening openbare manifestaties geoorloofd is.

Artikel 2

De openbare wegen behorende bij:
a. de overheidsgebouwen;
b. de gebouwen van nutsbedrijven; en
c. de terreinen en installaties van de Refeneria Isla Curaçao B.V.,
worden aangewezen als openbare plaatsen waar het verbod van artikel 39a, eerste lid, van de Landsverordening openbare orde van kracht is.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 29 december 2019 en vervalt na zes maanden.

Artikel 4

Deze regeling kan worden aangehaald als: Tijdelijke regeling algemene voorschriften en aanwijzing van openbare plaatsen in het kader van handhaving van openbare orde.

Naar boven