Tijdelijke regeling maatregelen kandidaatstelling Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Tijdelijke regeling maatregelen kandidaatstelling Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie

Deze regeling is niet meer geldig.
Datum ingetrokken: 22-01-2021
Publicatienummer: P.B. 2021, no. 5, zoals laatstelijk gewijzigd  P.B. 2021, no. 9
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 15-01-2021
Datum inwerktreding: 16-01-2021


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 15de januari 2021 houdende voorschriften als bedoeld in artikel 23 van de Lei Estado di Emergensia in verband met de buitengewone omstandigheid COVID-19 pandemie

Tijdstip kandidaatstelling

Artikel 1

In afwijking van artikel 15, eerste lid, van het Kiesreglement Curaçao kunnen bij de voorzitter van de Electorale Raad of bij het door deze aan te wijzen lid van die Raad op de dag van de kandidaatstelling, zijnde 21 januari 2021 , vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

Artikel 1a

In afwijking van artikel 28, onderdeel a, van het Kiesreglement Curaçao is ongeldig de lijst die op de dag van de kandidaatstelling niet tussen 9.00 uur en 18.00 uur bij de voorzitter van de Electorale Raad of het ingevolge het eerste lid van artikel 15 aangewezen lid van die Raad is ingeleverd.

Buitenwerkingstelling

Artikel 2

Deze regeling wordt per 22 januari 2021 buiten werking gesteld.

Inwerkingtreding

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Citeertitel

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen kandidaatstelling Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie.

Naar boven