Uitvoering van artikel 50, derde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Uitvoering van artikel 50, derde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen

Publicatienummer: P.B. 2017, no. 60
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Onderwerp(en): Landsbelastingen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 20-07-2017
Datum inwerktreding: 27-07-2017


MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 20ste juli 2017 ter uitvoering van artikel 50, derde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen

Artikel 1

Aan zowel de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën als aan de Sector-directeur Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën wordt, overeenkomstig artikel 50, derde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, vrijstelling verleend ter zake de identiteit van degene die de verplichting, overeenkomstig de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, heeft, om op verzoek van de bevoegde autoriteit van een verzoekende staat inlichtingen te verstrekken.

 Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

 


Toelichting behorende bij Ministeriële regeling met algemene werking ter uitvoering van artikel 50, derde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen

1. Algemeen

Tijdens de procedure van het op verzoek verstrekken van inlichtingen overeenkomstig de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, beschikken zowel de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën als de Sector-directeur Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën over gegevens van belastingplichtigen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen. Overeenkomstig artikel 50, eerste lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen geldt de geheimhoudingsplicht bij de uitvoering van de belastingverordening, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen.

Conform artikel 50, derde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, kan de Minister ontheffing dan wel bij ministeriële regeling met algemene werking vrijstelling van de plicht tot geheimhouding worden verleend

Met deze regeling wordt aan zowel Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën als aan de Sector-directeur Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën vrijstelling verleend overeenkomstig artikel 50, derde lid, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, ter zake van de identiteit van degene die de verplichting, overeenkomstig de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, heeft, om op verzoek van de bevoegde autoriteit van een verzoekende staat inlichtingen te verstrekken.

2. Financiële paragraaf

Aan deze regeling zijn geen bijzondere financiële lasten verbonden. Deze regeling strekt slechts ter uitvoering van de in de Algemene Landsverordening landsbelastingen neergelegde wettelijke bepalingen.

 

 

 

Naar boven