Management Ministerie GMN - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Management Ministerie GMN

 

Ministerie GMN Voorwoord

Het Ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN) bestaat uit twee sectoren namelijk; Sector Gezondheid en Sector Landbouw, Milieu en Natuur (LMN).
Sector Gezondheid bestaat uit de uitvoeringsorganisaties Geneeskundige- en Gezondheidszaken (UO G&Gz) en Veterinaire Zaken (UO VZ) en Sector LMN bestaat uit Milieu & Natuurbeheer (MNB) en Agrarisch en Visseriebeheer (AVB). Aan het hoofd van iedere sector staat een sector directeur, even als een beleidsdirecteur aan het hoofd van de afdeling beleid. Daarnaast bestaat het ministerie eveneens uit een inspectie afdeling die een onafhankelijke positie heeft binnen het ministerie.

Visie GMN

De visie van het land Curaçao dient als kader voor de missie van het Ministerie van GMN.
In het jaar 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur met hoge leefkwaliteit, duurzame sociaal- economische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder motiveert om het beste uit zichzelf te halen.

Missie GMN

Het Ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur draagt zorg voor het bevorderen van de gezondheid van de bevolking en voor een gezond milieu waarin mens, dier en natuur zich duurzaam kunnen ontwikkelen.

Strategische doelen

Voor het Ministerie van GMN is op basis van de beleidsuitdagingen een overkoepelende, strategische doelstelling voor de lange termijn geformuleerd, namelijk:
Gezondheid, Milieu en Natuur zal in de beleidsperiode 2011- 2014 door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op de kaart worden gezet door een krachtig, geconsolideerd en slagvaardig optreden, vanuit een goed gepositioneerde, op de kwaliteit gerichte organisatie, die zich als een eenheid aan de samenleving presenteert, met zowel beleid als uitvoering van hoog niveau.

Management Ministerie GMN

Secretaris General drs. Sharlon Melfor
Beleidsdirecteur mw. Jeanine Constansia- Kook, MSc
Sector Directeur Gezondheid dr. Melissa Arias (wnd)
Sector Directeur LMN ing. Gabriel Murray, MSc