Volksgezondheid Instituut Curacao (VIC) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Gezondheid, Milieu & Natuur

Volksgezondheid Instituut Curacao (VIC)

Martinus Academisch Centrum
Molenplein z/n
Centrale (599-9) 839-2169/ 839-2173
Email info@vic.cw
Website www.vic.cw
www.zorgkaartcuracao.cw

Doelstelling
VIC brengt de gezondheid van de Curaçaose bevolking en de factoren die bijdragen aan ziekte, sterfte en welzijn met cijfers in beeld, zodat objectieve informatie beschikbaar is om gezondheidsbeleid te ontwikkelen en te evalueren.
Daarnaast publiceren we jaarlijks een recent overzicht van de actieve zorgverleners- en organisaties en hun contactgegevens op
www.zorgkaartcuracao.cw. VIC heeft reeds de beschikking over velerlei actuele gezondheidsgegevens die middels de website (www.vic.cw) in rapportvorm en cijfermatig toegankelijk zijn.

Producten & Diensten

  • Het doen van wetenschappelijk (bevolkings)onderzoek naar de gezondheid van de bevolking en de gezondheidszorg ten behoeve van beleidsontwikkeling en -evaluatie.
  • Het verstrekken van informatie over de gezondheid en gezondheidszorg op Curaçao, o.a. via de website www.vic.cw .
  • Het verstrekken van informatie over de actieve zorgverleners en – organisaties die verzekerde zorg leveren op Curaçao, beschikbaar via de website www.zorgkaartcuracao.cw .