Beleid en implementatie van de wederopbouw van Curaçao moeten landszaken blijven - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Beleid en implementatie van de wederopbouw van Curaçao moeten landszaken blijven

Geplaatst op 04 08 2020

WILLEMSTAD – In een brief gericht aan het Parlement van Curaçao als reactie op het voorstel van Nederland voor liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten, heeft de Regering van Curaçao aangegeven dat ze niet volledig akkoord kunnen gaan met de vorm die Nederland hiervoor heeft voorgesteld en de hieraan verbonden voorwaarden. De Regering van Curaçao is zich bewust van de noodzaak om stevige stappen te zetten die grote offers vragen in het kader van hervorming en wederopbouw van het land. Dit moet echter binnen een realistisch kader geschieden waarin Curaçao verantwoordelijk blijft voor haar eigen vooruitgang, maar – in goed overleg – mag rekenen op steun van Nederland om haar doelen te verwezenlijken. Daarom doet de Regering van Curaçao een oproep aan het Parlement om het nodige respijt te bieden wanneer de onderhandelingen met Nederland vervolgd worden.

Het voorstel van Nederland omvat een coherent pakket van voorstellen die aanpassing van de Rijkswet betreffen, instelling van een onafhankelijk bestuursorgaan gebaseerd op Nederlandse wetgeving voor de herstructurering en wederopbouw van het land, een gestructureerd hervormingsplan en ook voorwaarden om de derde tranche van financiële steun te ontvangen. In het algemeen begrijpt de Regering van Curaçao het uitgangspunt van deze voorstellen en ondersteunt zij dit ook, maar zij wil tegelijkertijd Nederland wijzen op de onduidelijkheid en diverse juridische vragen die deze voorstellen met zich meebrengen. Dit geldt zeker aangaande de statutaire relatie tussen de beide landen in het Koninkrijk, de juridische zekerheid en een juiste balans tussen autoriteit en verantwoordelijkheid van de betrokken partners. Wanneer deze niet duidelijk gedefinieerd zijn, kunnen onze fundamentele rechten als autonoom land binnen het Koninkrijk verankerd in ons Statuut, bedreigd worden in hun bestaan.

Het is een feit dat Curaçao, nu meer dan ooit vanwege de ernstige sociaaleconomische situatie die het gevolg is van de pandemie van COVID-19 , financiële steun en technische bijstand van Nederland nodig heeft om deze moeilijke periode waarmee we geconfronteerd worden te overbruggen. De Regering van Curaçao was al op de goede weg naar transformatie in het kader van de Groeistrategie die zij de afgelopen 2 jaar geïmplementeerd heeft en de Herstel- en Hervormingsprogramma’s die direct na de crisis van het Coronavirus zijn gestart. Aangezien de voorstellen van Nederland voor hervormingsplannen grotendeels aansluiten op de eerder genoemde strategie en plannen, vertrouwt de Regering van Curaçao erop dat Nederland en Curaçao door middel van consulten in de komende periode tot een juist en solidair akkoord kunnen komen tijdens de vergadering van de Rijksministerraad die gepland is op 14 augustus aanstaande.

Download hier de brief aan De Staten.