Eerste CESALC-meeting van 2020 in Willemstad - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Eerste CESALC-meeting van 2020 in Willemstad

Geplaatst op 06 02 2020

SER CURACAO: GASTHEER VAN REGIONALE BIJEENKOMST SOCIALE ECONOMISCHE ADVIESCOLLEGES

WILLEMSTAD, 6 februari 2020 – ‘De toekomst van het werk en de agenda 2030: Gedeelde doelstellingen en aspiraties.’ Dat is het centrale thema van de eerste bijeenkomst van het jaar 2020 van het regionale netwerk van sociaaleconomische adviescolleges (La Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe, CESALC) die van 19 tot en met 21 februari 2020 zal worden gehouden in Willemstad, Curaçao. Deze bijeenkomst, die door de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao zal worden gehost, wordt georganiseerd in samenwerking met de Internationale Vereniging van Sociaal-Economische Raden en soortgelijke instituties (AICESIS), met technische bijstand van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het doel van de bijeenkomst is om de overdracht van kennis en de uitwisseling van best practices te bevorderen om zodoende de inhoudelijke evenals de institutionele werkzaamheden van de leden te bevorderen. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het hotel Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino in Willemstad, Curaçao.

Het zal een forum zijn voor debat en reflectie over de bijdrage van sociaaleconomische adviesraden van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bij het aanpakken van twee kwesties die van groot belang zijn voor de regio, namelijk de toekomst van werk en de agenda 2030 van de Verenigde Naties (VN). Specifieke vraagstukken die aan de orde zullen komen zijn onder andere sociale bescherming, vrouwen op de arbeidsmarkt, gender(on)gelijkheid, sociale dialoog en regionale en internationale allianties die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) te verwezenlijken. Naast de leden van het CESALC-netwerk zal de vergadering openstaan voor vertegenwoordigers van andere economische en sociale raden, ministeries van Arbeid, en soortgelijke instellingen die de sociale dialoog in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied voeren. Meer informatie is te vinden op de website van de SER: ser.cw

Context

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden al tientallen jaren gekenmerkt als één van de meest ongelijke regio’s ter wereld. Ondanks het feit dat sociale bescherming een recht is en de sleutel tot het uitbannen van armoede, waardoor marginalisering wordt voorkomen; en ondanks de grote vooruitgang die is geboekt, blijft de effectieve capaciteit van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen om universele garanties te bieden voor sociale bescherming gedurende de gehele levenscyclus beperkt.

Bijna vijf jaar na de ondertekening van de VN Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling wint de steun in de regio voor de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) aan kracht.

Er zijn echter nog veel uitdagingen. Het CESALC-netwerk sluit zich aan bij de verschillende inspanningen om de sociale participatie, de dialoog en de democratie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te bevorderen. Het CESALC-netwerk stelt als prioritaire thema’s voor een gezamenlijke aanpak het volgende vast: de strijd tegen armoede en chronische ondervoeding; de bevordering van gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, fatsoenlijk werk en economische groei, inclusieve en duurzame industriële ontwikkeling, en innovatie in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Zij zal ook steun verlenen aan de formulering van plannen, beleid en programma’s die de economische en sociale rechten van de bevolking garanderen.