EFO periode begint 5 mei 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

EFO periode begint 5 mei 2021

Geplaatst op 04 05 2021

Op woensdag 5 mei 2021 start voor 1719 leerlingen (2019: 1885) op Curaçao de periode van de Eindtoets Funderend Onderwijs 2021 (EFO). Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens, de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, is verantwoordelijk voor o.a. de constructie, productie, distributie en correctie van de EFO. Dit jaar is het voor de 11e keer dat de EFO wordt afgenomen. De toetsdagen waarop de Eindtoets FO dit jaar zal plaatsvinden zijn: 5 t/m 7 mei en 11 en 12 mei 2021.

Aantal scholen Eindtoets FO 2021: Dit jaar zullen op Curaçao in totaal 55 scholen, waarvan 86 klassen (testgroepen) deelnemen aan de Eindtoets FO 2021. De leerlingen die hieraan deelnemen zijn afkomstig van verschillende scholen die ressorteren onder de zeven reguliere en vier privé schoolbesturen. De EFO toetst drie onderdelen met een totaal van 270 toets-items:

  1. Papiaments met 90 items verdeeld over spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
  2. Nederlandse taal met 90 items verdeeld over spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
  3. Rekenen/Wiskunde met 90 items verdeeld over vaardigheden & bewerkingen, meten, geld, tijd & geometrie en verhoudingen, breuken, procenten & kommagetallen.

Voor alle toetsonderdelen wordt een meerkeuzevraagvorm gehanteerd (multiple choice met antwoordopties A-B-C-D).

Instructietaal Nederlands of Papiamentu: Voor het onderdeel Rekenen/Wiskunde hebben de scholen, afhankelijk van de instructietaal die zij op school hanteren, de keuze om hun leerlingen dit onderdeel of in het Nederlands of in het Papiamentu te laten maken. Van de 1719 leerlingen op Curaçao maken 1650 leerlingen de toets voor het onderdeel Rekenen/Wiskunde in het Nederlands en 69 leerlingen maken de toets voor dit onderdeel in het Papiamentu. De 69 leerlingen zijn verdeeld over 4 scholen. De constructie van de eindtoets vindt zeer zorgvuldig en nauwkeurig plaats, uitgaande van de vastgestelde kwaliteitscriteria. De EFO is gebaseerd op de kerndoelen van het Funderend Onderwijs zoals vastgesteld door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport.

De eindtoets en het coronavirus: De coronapandemie heeft het hele schooljaar, soms in mindere maar meestal in meerdere mate invloed gehad op het onderwijs, de leerlingen, de schoolteams en de ouders/tutors. Om de druk te verlagen en vooral meer rust te geven aan de leerlingen is de toetstijd van de EFO met 15 minuten verlengd. Dit betekent dat elk onderdeel van Nederlands (3x 30 vragen) 65 minuten (normaal 50 minuten) zal duren en elk onderdeel van Papiamentu (2x 45 vragen) en R&W (3x 30 vragen) 75 minuten (normaal 60 minuten).

 

Resultaat Eindtoets FO 2021: Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens draagt zorg voor de constructie, productie, distributie en correctie van de Eindtoets FO en rapporteert per leerling aan de schoolbesturen de resultaten (aantal scores) welke behaald zijn voor de Eindtoets FO. Echter, de normering en het eindadvies over vervolgonderwijs en hoe dit advies tot stand komt is een aangelegenheid van de schoolbesturen. De resultaten van de Eindtoets FO worden in de tweede week van juni 2021 aan de schoolbesturen overhandigd.

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport en het team van het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens wensen alle leerlingen van groep 8 van de FO in deze coronatijden extra sterkte en veel succes met de afsluiting van het schooljaar.