Hervormingstraject van Kas di Kultura om de impact van culturele vorming en bewustwording te vergroten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Hervormingstraject van Kas di Kultura om de impact van culturele vorming en bewustwording te vergroten

Geplaatst op 31 07 2020

WILLEMSTAD – Bij haar inspanningen om de impact van culturele bewustwording en vorming in onze gemeenschap te vergroten, is de Regering van Curaçao met een concreet plan gekomen om het instituut belast met de uitvoering van het cultuurbeleid te hervormen. De bedoeling hiervan is om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten, meer te doen met minder en vooruitgang van ons volk op cultureel en artistiek gebied in alle aspecten te bevorderen. Dit is zowel op educatief als economisch gebied, maar ook kunst en ontwikkeling van normen en waarden en nog veel meer.

Cultuur en Kunst hebben een belangrijke functie in het creëren van mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling voor alle leden van onze gemeenschap als motor om armoede te bestrijden en duurzame ontwikkeling voor elkaar te krijgen.  Het is de bron die dient ter verrijking van ons leven door ons een meer open blik op onze wereld te gunnen en die onze gemeenschap verbindt en versterkt in iedere zin.

In haar compromis om ontwikkeling van cultuur en kunst in onze natie te ondersteunen heeft de regering de stichting Kas di Kultura Kòrsou op 20 februari 2002 opgericht en tot op heden producten van de stichting gekocht. Gezien de noodzaak om cultureel bewustzijn in een duurzame vorm te ontwikkelen, dient de uitvoering van het beleid steeds geëvalueerd en aangepast worden aan de actuele noden van onze gemeenschap. Het is niet onbekend dat de financiële situatie bij Kas di Kultura al jaren zeer zorgwekkend en kritiek is. Naast maandelijkse lasten die behoorlijk hoog en inefficiënt zijn, heeft de stichting in de loop der jaren een aanzienlijke schuld opgebouwd. Dit drukt zwaar op de subsidie die feitelijk naar educatie, vorming en deelname aan cultuur en kunst zou moeten gaan. Dit heeft tot gevolg dat Kas di Kultura in de huidige vorm niet verantwoord kan opereren om de taken te realiseren waarmee de stichting belast is.

De Regering van Curaçao wil de impact van ‘good practices’  die al bestaan verhogen, door de functies van het instituut dichter bij de gemeenschap te brengen en de actieve participatie van organisaties en burgers in de arena van cultuur en kunst te vergroten. Zo worden bijvoorbeeld culturele agenten met diverse competenties geïntroduceerd binnen scholen en wijken. Doel is de vorming en educatie te versterken, programma’s creërend om de kennis van onze geschiedenis ons erfgoed en onze waarden te stimuleren, uitgebreide artistieke talenten te ontwikkelen en zelfwaardering te verhogen net als de bewustwording van onze identiteit. Het is ook van belang om ons tastbare en ontastbare cultureel erfgoed te redden, inclusief onze normen en waarden. Dit alles door middel van onderzoek, documentatie, duurzame curricula en programma’s creërend. Een ander principieel uitgangspunt is om te onderzoeken welke culturele producten inkomen kunnen genereren zodat de organisatie niet 100% afhankelijk blijft van subsidies.

Om het instituut te redden, wat het middel is om de gewenste impact te bereiken op het gebied van cultuur en kunst, zullen de volgende concrete wijzigingen doorgevoerd worden:

  • Verandering van de statuten van de Fundashon Kas di Kultura Kòrsou conform wettelijke verordeningen ten aanzien van goed bestuur;
  • Transformatie van de organisatiestructuur;
  • Transformatie van de functie-inhoud van de organisatie;
  • Exercities om het financiële beleid te verbeteren.

In de voorstellen is rekening gehouden met subsidieverordeningen, Quickscan Kas di Kultura 2011-2012, Operationeel Auditrapport Kas di Kultura 2013 – SOAB, Rapport Mollen 2014, jaarrekeningen van Fundashon Kas di Kultura Kòrsou en sociale verslagen en plannen om de arbeidsplaatsen bij Fundashon Kas di Kultura Kòrsou te behouden.

De sector Cultuur en Sport heeft samen met de directie van Fundashon Kas di Kultura Kòrsou en de vakbond P.W.F.C. als vertegenwoordiging van de werknemers gezeten om over verschillende scenario’s te overleggen om de verworven rechten van de werknemers veilig te stellen en het beste resultaat voor alle partijen te garanderen. Alle betrokken actoren hebben op maandag 27 juli met de werknemers gezeten, om hen zo te informeren over de beleidswijzigingen en het voorstel voor een vrijwillig ontslagpakket.  Alle werknemers zullen een adequate vergoeding krijgen en aanvullend kunnen deelnemen in een capaciteitsprogramma, gericht op persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling van talenten en hoe een eigen onderneming opgericht kan worden op cultureel en artistiek gebied. De sector Cultuur en Sport van de Regering van Curaçao zal het hervormingsproces begeleiden, samen met de directie en alle werknemers. Bovendien zal vervolgd worden met het consulteren van verschillende groepen en personen om de beste vorm te vinden om de wijzigingen te implementeren.

Met het hervormingstraject wordt een stap gezet in de duurzame transformatie in het voordeel van de sector en de culturele en artistieke industrie, opdat er veel meer geïnvesteerd wordt in programma’s voor culturele en artistieke ontwikkeling op ieder niveau, inclusief op de scholen. Dit zal meer voldoen aan de huidige vraag binnen de gemeenschap en er zal een vernieuwde missie zijn om culturele en artistieke promotie, participatie en educatie op Curaçao nu en in de toekomst te verhogen.