Het Justitieel vierlanden overleg van 14 januari 2021 tussen de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en de Minister van Justitie en Veiligheid van Nederland was een geslaagd overleg - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Het Justitieel vierlanden overleg van 14 januari 2021 tussen de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en de Minister van Justitie en Veiligheid van Nederland was een geslaagd overleg

Geplaatst op 17 01 2021

Juist in tijden van crisis is het van groot belang om binnen het Koninkrijk goed en constructief te blijven samen te werken. Op 14 januari 2021 vergaderden de ministers van Justitie en Veiligheid Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking.

Op uitnodiging van minister Bikker van Aruba is minister Girigorie voor dit overleg naar Aruba overgevlogen. De andere ministers hebben het overleg virtueel bijgewoond. Dit keer sloot ook Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties Knops zich bij de behandeling van enkele punten aan.

Tijdens dit JVO zijn een aantal belangrijke onderwerpen behandeld, waarvan de minister van Justitie van Curaçao enkele wenst te belichten.

Gegevensbescherming en informatie-uitwisseling

In de aanpak van criminaliteit is het belangrijk dat de landen met stevige gegevensbescherming snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Daarom hebben de bewindspersonen afspraken gemaakt om te zorgen dat de bescherming van gegevens eenduidig geregeld wordt. Ook is besproken hoe de informatieknooppunten van de eilanden verder ontwikkeld kunnen worden.

Uitwisseling kennis en expertise

Ook de kwaliteit van de openbaar ministeries staat hoog op de agenda van de landen. Er zijn afspraken gemaakt over het jaarlijks opleiden van lokale officieren van justitie (van de eilanden) en over de opleidingen rechtsgeleerdheid in de landen, zodat afgestudeerden van de universiteiten van Aruba en Curaçao gelijke toegang hebben tot de selectie en opleidingen voor de beroepen van advocaat, rechter en officier van justitie in Nederland. Deze afspraken bevorderen de uitwisseling van deze professionals tussen de landen en draagt bij aan de kwaliteit en diversiteit van deze beroepen.

Gelijkvormig strafprocesrecht

Het strafprocesrecht bevat de spelregels voor de wijze waarop politie en openbaar ministerie overtredingen kunnen opsporen en voor de manier waarop rechters daarover moeten beslissen. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering in de drie landen en Caribisch Nederland maakt het strafproces efficiënter en geeft meer rechten aan slachtoffers. Voor de politie en het openbaar ministerie gelden in het gehele Caribische deel van het Koninkrijk dezelfde regels voor het opsporen van strafbare feiten. Ook voor de berechting van die zaken kunnen de rechters dezelfde regels hanteren. Daarom zijn afspraken gemaakt zodat deze wetboeken dezelfde inhoud hebben en op een gelijk moment in werking treden.

Samenwerking grensoverschrijdende criminaliteit

 De Minister van Justitie van Curaçao heeft duidelijk aangegeven dat conform onderliggende rapporten, het duidelijk is dat het verband met Nederland een gevaar/ risico is voor de Caraïbische landen, daar de vraag vanuit Europa met name Nederland, naar drugs groot is. Curaçao fungeert als doorvoer tussen Zuid-Amerika en Nederland, waardoor investering zijdens Nederland ter versterking van voornamelijk de informatiediensten van Curaçao zeer belangrijk is.

Versterken rechtsstaat

Ook is gesproken over het onderdeel ‘versterken rechtsstaat’ uit de landspakketten. Met de uitvoering van deze maatregelen zijn de vier landen voortvarend van start gegaan. Nederland stelt structureel een bedrag beschikbaar oplopend tot 45 miljoen euro ter versterking van de rechtsstaat van de Caribische landen van het Koninkrijk.

Recherche Samenwerking

Het JVO heeft met goedkeuring kennisgenomen van het beheerplan 2021, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025 van het RST.

Op Curaçao is er een momenteel een goede samenwerking met het RST en werken de decentrale RST-teams conform het nieuwe protocol intensief samen met de andere ketenpartners ter bestrijding van de criminaliteit onder de leiding van het KPC.

Het doel van het halfjaarlijks vierlanden overleg is afstemming over een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak van de gemeenschappelijke justitiële aangelegenheden van de landen.

De Minster van Justitie de heer Girigorie is zeer tevreden met de behaalde resultaten op het gebied van samenwerking binnen het koninkrijk voor wat betreft Justitie en Veiligheid.