Installatie Culturele Adviesraad Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Installatie Culturele Adviesraad Curaçao

Geplaatst op 19 11 2020

WILLEMSTAD – Raad van Minister in zijn overleg van 7 oktober j.l. heeft ingestemd om 10 leden te benoemen in de Culturele Adviesraad Curaçao (Konseho Kultural Kòrsou). Deze Culturele Adviesraad heeft als doelstelling om advies aan de Overheid te geven op het brede gebied van cultuur op Curaçao. Zij zullen als professionelen in het vak hun bijdrage leveren als een breed cultuurplatform dat contacten onderhoudt met de vertegenwoordigers van de verschillende cultuurdisciplines in het veld.

Op 8 oktober 2020 is de nieuwe Raad officieel ingesteld door de Minister van OWCS, dhr. Eugene Ruggenaath MBA/MBI. De benoemde leden van de Konseho Kultural Kòrsou zijn: Ir. Michael A. Newton (voorzitter), Roland (Roy) Colastica, Prof. Dr. Ashley Duits, Sharelly Emanuelson MA Artistic Research, Drs. Hereswit Verele Engels, Mr. Karel Frielink, Drs. Shulaika (Su) Girigorie, Drs. Carel de Haseth, Andrey Pichardo MBA en Raygen Zuiverloon.

De Culturele Adviesraad Curaçao werd in 1968 door het toenmalige Bestuurscollege ingesteld. In 1977 werd de naam gewijzigd in Konseho Kultural Kòrsou. Hoewel er in het verleden adviezen uitgebracht zijn op het gebied van cultuur, heeft de Raad zich hoofdzakelijk beziggehouden met de taak om jaarlijks een nominatie voor te bereiden voor de prestigieuze Cola Debrotprijs, de cultuurprijs van de Curaçaose overheid.

Om een bijdrage te leveren aan een meer structureel cultuurbeleid heeft de Konseho Kultural Kòrsou een aantal jaren geleden aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport een voorstel gedaan om de taken van de raad uit te breiden. Op deze wijze kan deze gevraagd en ongevraagd onafhankelijk adviezen geven aan de Minister op het brede gebied van cultuur op Curaçao. De Overheid heeft in 2019 ingestemd met dit verzoek.

De bij Landsbesluit vastgelegde taken van de Raad bestaan uit:
1. De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en de Raad van Ministers op verzoek of uit eigen beweging van advies dienen betreffende alle culturele aangelegenheden van Curaçao;
2. Het signaleren van relevante en significante ontwikkelingen op cultureel gebied;
3. Het functioneren als een breed cultuurplatform dat contacten onderhoudt met
de vertegenwoordigers van de verschillende cultuurdisciplines in het veld;
4. Input te geven aan het cultuurbeleid van de overheid;
5. De Ministerraad adviseren inzake de voordrachten van de Cola Debrotprijs, Premio Willem C. J. (Boeli) van Leeuwen en de onlangs ingestelde Premio Charlwin ‘Broertje’ Marshall.

De Culturele Adviesraad is bereikbaar via hun voorzitter dhr. Micheal Newton te michael@newton.cw of telefoon +5999 9 510-6978.

De Regering van Curaçao feliciteert de leden met hun benoeming en wenst hen succes toe met hun toekomstige taken.