KPC-IMMIGRATIE IN SAMENWERKING MET CAH VERHOOGT GRENSBEVEILIGING MET INVOERING APIS (Advanced Passenger Information System) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

KPC-IMMIGRATIE IN SAMENWERKING MET CAH VERHOOGT GRENSBEVEILIGING MET INVOERING APIS (Advanced Passenger Information System)

Geplaatst op 16 12 2020

WILLEMSTAD — Het Korps Politie Curaçao (hierna KPC) in samenwerking met de Curaçao Airport Holding (hierna CAH), heeft een proces om de veiligheid op de luchthaven te verhogen, na vier jaar afgerond. Na een jaar testen – en te midden van de wereldwijde Coronaviruspandemie – is op 16 december 2020 het Advanced Passenger Information System (hierna APIS) formeel in gebruik genomen en live gegaan.

CAH heeft de implementatie van het APIS in gang gezet, rekening houdend met het belang daarvan voor de veiligheid van het land Curaçao en de luchthaven. Met APIS kan het immigratiepersoneel vooraf passagiersinformatie ontvangen. Het stelt rechtshandhavingsinstanties in staat om vóór de aankomst van een vliegtuig alle relevante achtergrondcontroles uit te voeren.

Win-win

Door deze informatie op voorhand te verstrekken, kunnen passagiers een snellere afhandeling ervaren bij de balies en de elektronische grenspoorten, de zogenaamde eGates. Een win-winsituatie, aangezien de passagiers direct zullen profiteren van een verhoogde veiligheid en snellere afhandeling bij de immigratiebalie. Met deze informatie wordt de Toelatingsorganisatie en de hele rechtsketen voorbereid en beter uitgerust om het reizigersverkeer te bewaken en de veiligheid van onze grenzen te garanderen.

Luchtvaartmaatschappijen die van en naar Curaçao vliegen zijn wettelijk verplicht om aan de APIS-regelgeving te voldoen. De naleving daarvan wordt bewaakt door de KPC-Immigratie en het Ministerie van Justitie, en is ook vereist volgens de bepalingen van ’s lands burgerluchtvaartautoriteit Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA). De afgelopen vier jaar heeft CAH, in samenwerking met het Ministerie van Justitie, het programma gecoördineerd om de implementatie van APIS te realiseren als onderdeel van een vierdelig traject ter verbetering van de passagierservaring. De APIS is gerealiseerd met behulp van diverse lokale stakeholders zoals de CCAA, de Curaçao Airport Partners en andere justitiële entiteiten, ondersteund met technische expertise door EY.

 

Achtergrond

APIS speelt een essentiële rol bij de verbetering van de veiligheid en de passagiersstroom op de luchthaven. In 2016 hebben het Ministerie van Justitie en CAH hun krachten gebundeld om de afhandeling bij de immigratie op de luchthaven te innoveren. Na overvloedige klachten te hebben ontvangen over de lange wachttijden bij immigratie, benaderde de CAH het Ministerie van Justitie met een plan om het proces digitaal te innoveren.

Het APIS-systeem vormt fase 2 van een viervoudig proces dat de CAH samen met het Ministerie van Justitie wil realiseren. Het doel is om de grensbeveiliging te verhogen en de passagiersafhandeling te innoveren, en tegelijkertijd te zorgen voor een snelle en prettige ervaring voor de passagier.

Het eerste deel van dit proces was de digitalisering van de paspoortcontrole die in 2015-2016 heeft plaatsgevonden en die is uitgemond in de invoering van de eGates. De tweede fase richtte zich op het verhogen van de grensbeveiliging door aansluiting op wereldwijde databanken zoals Interpol en APIS en andere justitiële databanken.

De 3e en 4e fase richten zich op de implementatie van afhandelingsapparatuur en -oplossingen die de manier waarop passagiers de immigratie via Curaçao passeren in een nieuw jasje zullen steken. Aangezien het systeem op de grensbeveiliging betrekking heeft, hebben de ministeries van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening en van Economische Ontwikkeling het APIS systeem aan het Ministerie van Justitie toevertrouwd.

Verbetering passagiersafhandeling

Dit project is onderdeel van een groter traject binnen de CAH en maakt deel uit van haar strategische ambitie, gericht op het verbeteren van de passagiersafhandeling gedurende het gehele aankomstproces. Gedurende 2015 heeft de CAH gewerkt aan het op elkaar afstemmen van de stakeholders van de internationale luchthaven van Curaçao om de ervaring van passagiers bij aankomst op de luchthaven te verbeteren. In dit afstemmingsproject heeft de CAH vier contactmomenten in kaart gebracht die aangepakt en geïnnoveerd moesten worden.

Omdat de immigratie op de luchthaven het eerste aanspreekpunt is voor passagiers bij hun aankomst op Curaçao, lag de nadruk vooral op het verbeteren van het immigratieproces. De oplevering van de APIS Go-Live is een mijlpaal voor de CAH en maakt het voor de CAH mogelijk om het gehele aankomstproces te blijven innoveren door samen met de stakeholders van de luchthaven ook de afhaal van bagage en het douaneproces te digitaliseren. Er zijn reeds voorbereidende gesprekken met deze belanghebbenden gevoerd.

De samenwerking tussen de CAH en het Ministerie van Justitie wordt gezien als toonaangevend voor toekomstige samenwerkingsverbanden gericht op het verbeteren van de afhandeling van passagiers. De CAH blijft zich inzetten om met het ministerie van Justitie en de andere stakeholders van de luchthaven samen te werken om te zorgen voor een optimale ervaring overal op de luchthaven.

(Boven, van links naar rechts: Elbert Sambo (MT KPC), Wilhelmus Ignacio (CAH-Directeur), Minister Steven Martina (Economische Ontwikkeling), Minister Quincy Girigorie (Justitie), Gerold Daantje (Sectordirecteur Ministerie van Justitie)

(Boven, van links naar rechts: Elbert Sambo (MT KPC), Luigi Betrian (Hoofd IT KPC), Wilhelmus Ignacio (CAH-Directeur), Priscilla Circkens (Corporate Strategist & Assistant to the Director-CAH), Carlos Rojas (KPC), Minister Steven Martina (Economische Ontwikkeling), Elaine Oleana (Technical Program Manager EY), Luis Curiel (KPC), Minister Quincy Girigorie (Justitie), Ninotchka Franca (KPC), Kennard Maduro (EY), Gerold Daantje (Sectordirecteur Ministerie van Justitie)

APIS

API-gegevens zijn passagiersgegevens die door het land wettelijk vereist zijn voor het binnenlaten van immigranten. Met APIS kan de rechtsketen de reiscriminaliteit bestrijden en ‘personen van belang’ al vóór hun aankomst in de gaten houden.

Het door het land Curaçao gekozen systeem is een wereldwijd grensbewakingssysteem dat wordt gefaciliteerd door de CARICOM, waardoor de Curaçaose grensbeveiliging verbonden kan zijn met andere justitiële entiteiten wereldwijd en Curaçao zo in staat zal zijn om bij te dragen aan het wereldwijde streven om mensenhandel en terrorisme te bestrijden.

Volgende fase KPC Immigratie

Nu fase 2 wordt afgerond, is fase 3 inmiddels ook in gang gezet. Begin dit jaar zijn er vier extra eGates geïnstalleerd in de aankomsthal. Naast deze vier worden er twee extra eGates geïnstalleerd in het vertrekgebied. De zes nieuwe eGates zullen naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 volledig operationeel zijn. Deze extra eGates zullen de KPC-immigratie helpen door contactloze verwerking van de passagiers mogelijk te maken en zullen de passagiers helpen hun contactmomenten op de luchthaven verder te beperken.

(Boven: Immigratiebalies, eGates en nieuwe eGates in de aankomsthal van de Curaçao International Airport)

(Boven: Priscilla Circkens van de Curaçao Airport Holding en programma coördinator van APIS geeft een uitleg over de Go-Live)